Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Se terminlisten HER.
 
 
Turneringslisten 2013 inneholder 17 rankingturneringer, blant disse arrangeres fire innendørs. I tillegg kommer norgesmesterskapene, hvor rankingpoeng deles ut i fire klasser.
 
For deltakelse i rankingturneringer, norske mesterskap samt kvalifiseringsturnering til landslag er det nødvendig med spillerlisens.
 
Av de mer spesielle turneringsformene i årets terminliste finner vi Økern Petanque Clubs Badedammen og Groruddalen Petanqueklubbs lukkede Masters-turnering.
 
I 2013 blir det arrangert en landslagskvalifisering: Nordisk Veteran. Se mer informasjon i selve terminlisten. Vedrørende Europa-Cup og dens kvalifisering vil informasjon bli videreformidlet til de interesserte klubber så snart det lar seg gjøre. Minner om at frist for å melde sin interesse er satt til 1. februar.
 
Angående Norgesmesterskapet 2013 har vi enda ikke lykkes å finne teknisk arrangør. Dato er fastsatt til 13.-16. juni, altså utvidet med en dag og nye klasser, jamfør vedtatt handlingsplan under forrige årsmøte.
 
Det er også i år stevner i turneringslisten der man ikke må ha løst lisens, men man må være medlem av en klubb registrert i FIF seksjon petanque for å delta. Dette gjelder derimot ikke for innendørsturneringene. Det er i alt fire ikke-lisenspliktige turneringer innendørs samt tre utendørs. 
 
For de som har ønske om å spille de fleste turneringer blir det en uvanlig lang sesong.  Takket være OBA har vi nå muligheten til å spille jevnt og trutt fra februar til november. Et fantastisk fremskritt for norsk petanque! Vi er også svært glade for å publisere nyheten om at Vika i år debuterer med rankingturnering.
 
Vi håper at alle spillere finner flere turneringer som lokker, både sportslig og sosialt.
 
Ranking
 
I tabellen nedenfor er det vist hvordan poeng i rankingstevner beregnes. Grunnet stadig høyere deltakerantall, ikke minst i NM Singel, har det vært behov for å utvide denne tabellen.
 
Totalt antall poeng fra spilte rankingturneringer:
 
NB! Feil i tabell: 35-44 lag gir 9 poeng til tredjeplass. 
 
Årets petanquespiller vil motta en vandrepokal, samt en miniatyrpokal. Vandrepokalen vinnes til odel og eie etter tre napp. Ved likt antall poeng kåres vinneren etter følgende kriterier, beregningen fortsetter til man oppnår en forskjell mellom ”kandidatene”:
 
- flest oppnådde poeng i turneringer med over 45 lag, og evt.
- flest oppnådde poeng i turneringer med over 35 lag, og evt.
- flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.
- flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.
- flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.
- flest antall seire totalt sett, og evt.
- flest antall 2. plasser totalt sett
 
De seks spillerne øverst på tabellen vil bli invitert til en utenlandsk turnering med reisestøtte fra seksjonen. Sted vil bli annonsert senere i sesongen.
 
Det blir også i 2013 en egen klubbranking.  Vi håper derfor flest mulig at hver enkelt klubbs medlemmer stiller til start i turneringene. Det er satt opp en premie til beste klubb . Størrelsen på denne premien er kr. 5 000,- . Styret i vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode. 
 
Krav
 
Vi ønsker også å presisere at det settes krav til den enkelte klubb ved gjennomføring av et rankingstevne:
 
- Sekretariat
 
Det skal være et Sekretariat bestående av min. 1 - ikke spillende person. Alle arrangørklubber bes derfor om å ta denne bestemmelsen ad notam.
 
Arrangørklubben er også ansvarlig for å levere liste over deltakere og resultat til seksjonsstyret, eller annen person utpekt av seksjonsstyret, ved turneringens avslutning. Overleveringen kan skje via e-post innen kl. 12 påfølgende dag.
 
- Dommer
 
En eller helst flere dommere utnevnes på forhånd av turneringen. Avtale skal skje i forkant av turneringen, ikke under samlingen før spillestart.
 
- Turneringsavvikling/Spilleoppsett
 
Et rankingstevne skal ikke gå over flere enn 7 kamper, og minimum 5 kamper inkl. sluttspill. NM samt UAB 12 timer Challenge er unntatt med hensyn til antall kamper. Arrangøren skal informere om spilleoppsett før spillestart.
 
Alle rankingstevner må ha sluttspill.
 
- Røyking
 
Det skal ikke røykes på banen under spill.
 
En spiller som blir tatt får først en advarsel, ved neste overtredelse vil spilleren bli utvist. Advarsel skal gis av dommer(e) eller turneringsleder, etter samråd med sekretariatet.
 
- Alkohol m.m.
 
Alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt – overtredelse medfører automatisk diskvalifisering av spiller.
 
 
Landslag

For sesongen 2013 vil det bli avholdt kvalifiseringsturnering i anledning deltakelse i Nordisk Mesterskap for veteraner

including antidepressants and anti-psychotics, as well asSecondary sexual characteristics What is sildenafil?.

. Norge kan delta med to landslag på turneringen, men også andre interesserte kan stille.
 
Landslag for Nordisk Mesterskap i herre- og dameklassen vil bli tatt ut første helgen i februar.
 
Landslagstrener Jack Schillemans vil stå for uttaket også for Herre-EM og eventuelt Dame-VM. Det er ikke endelig vedtatt hvorvidt Norge vil stille lag i Verdensmesterskapet som pr. dags dato er satt til Tunis.
 
I særskilte oppståtte situasjoner forbeholder seksjonsstyret seg retten til å bruke rankinglisten for å ta ut landslagsdeltakere.
 
Lykke til, både til arrangører og spillere – måtte petanquegleden vises!