Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Seksjon Petanque har gleden av å invitere til kurs i førstehjelp mandag 4. juni i regi av Blostrupmoen. Dette er mer enn et rent førstehjelpskurs: Involvering, engasjement og kunnskap gir trygghet, er viktige faktorer for å stille godt forberedt om det verste skulle skje.

Tanken bak dette tiltaket er å øke tryggheten rundt våre turneringer og andre arrangement. Det er derfor ønskelig at deltakerne i fremtiden stiller sin nye kunnskap til disposisjon under klubbenes turneringer. Kursavgift dekkes av seksjonen.

Dato: 4 . juni 2012
Tid: kl . 17.00 til 21.00
Sted: Ullevål Stadion
Kursholder: Kathrine Pettersen Lilleby, Blostrupmoen

NB! Plassbegrensning. Maks. 20 deltakere, se lenger ned.

Blostrupmoen forteller:

Motivasjonskurset fokuserer på å involvere seg, tørre å bry seg om andre mennesker. Dette gjør vi gjennom engasjement og faglig dyktighet. Vi jobber med det mentale til hver enkelt rundt dette.

Kurset er lagt opp med mye øvelser knyttet opp mot det vi lærer

gender viagra pills relative safety. Alprostadil is widely approved worldwide.

. Vi vet at veldig mange lærer best ved å gjøre praktiske øvelser.

Alle skal kjenne seg trygge til å kunne bidra med livreddende førstehjelp. Kunnskap gir trygghet til å handle.

Innhold kurs:    

- Varslingsrutiner, internt og eksternt
- Opptreden, personlig og generelt
- Hjertestarteren- teknisk og funksjonelt
- Blødninger
- Brannskader
- Bruddskader
- Kramper, epilepsi, sukkersyke
- Hjerteproblematikk
- Fremmedlegeme i luftveiene
- Praktisk trening HLR med hjertestarter

På grunn av plassbegrensninger, må vi i første rekke prioritere en representant fra hver klubb, men sett dere gjerne opp på venteliste slik at vi kan fylle opp eventuelle ledige plasser.

Ta kontakt med leder for din klubb om du er interessert. Ved påmelding ber vi klubbens leder oppgi navn på representant og eventuelle interesserte på venteliste. Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen fredag 25. mai.