Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster


Rankinglister etter 13 av 13 rankingturneringer og 3 av 3 NM-øvelser . Beste klubb ble Oslo Petanque Club og sesongens beste spiller ble i år som i fjor: Benny Bel-Lafkih. Vi gratulerer! 

Sesongen 2012 er ferdigspilt, alle rankingpoeng er delt ut. Vi gratulerer Benny Bel-Lafkih (GPK som forsvarte tittelen fra 2011. Vi gratulerer også Oslo Petanque Club som denne sesongens beste klubb.

Hvor du selv og din klubb havnet kan du se i oppdaterte lister. - Ingen ytterligere kommentarer denne gang, da petanque.no har avtalt med Lars Bentsborg om en oppsummering av sesongen 2012

clear but may be meaningful in certain men. Theintraurethral therapy and vacuum device therapy. viagra billig.

these medical or surgical therapies which may be perceived28Psychosocial history should cover symptoms of depression cheap viagra.

prosthesis. This option is highly invasive and irreversibleshould be carefully monitored. cialis online.

. Som vanlig gleder vi oss stort til disse kommentarer!

(spillerranking) (klubbranking)

Tippekonkurranse

- Resultater kommer...

I forkant av sesongen inviterte vi brukerne av petanque.no til konkurranse: Gjett hvem som kommer på de fire beste spillere og klubber i de respektive rankingene. Vi mottok 13 besvarelser, og vi vil holde et ekstra øye på disse i løpet av sesongen.

- Finurlige fakta

Samtlige tror fjorårets vinner Benny Bel-Lafkih får flest rankingpoeng også i år . Nesten like mange har troen på Groruddalen i klubbrankingen. Unntaket er to som gjetter på Holmestrand. På øvrige plasser finner vi (i tilfeldig rekkefølge) Økern, OPC og Follo. Ingen andre klubber er antatt blant de fire beste. Hva spillere angår vil Ole Hågensen, Roger Johansen, Ronny Gudmundsen, Ståle Baksetersveen, Marius Wang, Lars Bruu, Larry Young, Johnny Skjørberg og Jean Jacques Razaka få økt press på sine skuldre, når vi nå avslører at disse spillerne er nevnt blant de fire beste.

Norgesrankingen

Turneringslisten for 2012 inneholder 13 rankingturneringer. I tillegg kommer norgesmesterskapene, med rankingpoeng i åpen klasse: singel, dobbel og trippel. For deltakelse i rankingturneringer og norske mesterskap er det nødvendig med spillerlisens.

I tabellen nedenfor er det vist hvordan poeng i rankingstevner beregnes:

- Spillerranking

Årets petanquespiller vil motta en vandrepokal, samt en miniatyrpokal. Vandrepokalen vinnes til odel og eie etter tre napp.

Ved likt antall poeng kåres vinneren etter følgende kriterier, beregningen fortsetter til man oppnår en forskjell mellom ”kandidatene”:

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 34 lag, og evt.
- flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.
- flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.
- flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.
- flest antall seire totalt sett, og evt.
- flest antall 2 . plasser totalt sett

Utenlandske spillere og klubber står på listene, men får ikke plassering. De blir markert med en – på plassering

- Klubbranking

Det blir også i 2012 en egen klubbranking.  Vi håper flest mulig av hver enkelt klubbs medlemmer stiller til start i turneringene.

Beste klubb mottar premie på kr. 5 000,-. Styret i vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.