Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Rolf Hermansen

Petanquemiljøet i Norge er velsignet med mange ildsjeler. Noen av disse ildsjelene påtar seg også viktige verv. En av disse er Rolf Hermansen, styremedlem i Norges Fleridrettsforbund (FIF). Fred(e)rikstadspilleren har i en årrekke engasjert seg sterkt i petanque, kanskje aller mest utenfor banen. - Hva er det som motiverer ham, år etter år?

Styremedlem i Norges Fleridrettsforbund (FIF): Rolf Hermansen (BFII)

- Kan du i korte trekk fortelle Petanque-Norge litt om deg selv?

Jeg var godt over femti år da jeg begynte å spille petanque, og har vært med helt siden Boule Frederik II ble stiftet i 1999 . Fortsatt er jeg i daglig arbeid i Cowi AS, et stort rådgivende ingeniørfirma, hvor jeg jobber med energi- og miljøteknikk, og det har jeg gjort i førti år. Min kone er AFP-pensjonist, og de tre barna våre er alle ute av "redet". Jeg har gjennom de siste tretti årene hatt mange idrettsverv, men har kvittet meg med de fleste. Av idrettsverv har jeg kun petanque-relaterte verv igjen: styremedlem i FIF, styremedlem i BFII og leder av petanqueutvalget i Østfold Bedriftsidrettskrets. Derfor har jeg bedre tid til å dyrke hobbyer som petanque, sopp og foto. Med hensyn til sopp så er det ikke bare matsopp jeg er interessert i, noe mange er svært forundret over. Jeg har hatt sammenhengende styreverv som leder og sekretær i Fredrikstad soppforening i over tjue år, og har vært autorisert soppkontrollør i mer enn tretti år.

- Har du et stort minne fra petanquebanen som du har lyst til å dele med oss andre?

Jeg glemmer selvfølgelig ikke at jeg tok NM-sølv i trippel i 2008 sammen med Atle Andersen og Rolf Såheim. Det beste minnet er nok allikevel da vi som en ung klubb i 2006 arrangerte Nordsjø-stevnet med deltakelse fra syv nasjoner, og alt gikk bra.

- Litt om dine tanker om spill: hva har du av ønsker og/eller ambisjoner den nærmeste tiden?

Jeg vil selvfølgelig bli en bedre petanquespiller, og har skjønt at da må det trenes mer og riktig. To ganger per uke hele året spiller jeg petanque, men da blir det mest spill og lite trening. Jeg ønsker at klubbene kan få tilgang til en trener, som kan besøke hver enkelt klubb for eksempel to ganger per år for å instruere i teknikk og taktikk. Klubbene kan selvfølgelig betale litt for slike besøk. Treningssamlinger for "vanlige spillere", ikke bare landslagsspillere, ville også vært svært inspirerende.

Engasjert både på banen og i styret

- Du har i flere år vært aktiv i organiseringen av idrett, kan du nevne litt om dette og hva av den erfaringen du har nytte av i det arbeidet du nå gjør i styret i FIF?

I 2011 gikk jeg ut av lovutvalget i Norges idrettsforbund etter åtte år. For å nevne noe om andre verv har jeg også sittet i forbundsstyret i Norges bedriftsidrettsforbund i ni år, og deretter ni år som leder av lovutvalget samme sted. På krets- og lagsplan har jeg hatt mange år med tillitsverv, og seks år som styremedlem i Fredrikstad idrettsråd. Det kan også nevnes at jeg har vært sekretær i Norges Petanqueforbund, før FIF-tiden. Jeg har stor nytte av min organisasjonskunnskap knyttet til idretten i mitt verv som forbundsstyremedlem i FIF

- FIF er en ung organisasjon, hvordan mener du den fungerer etter så kort tid?

Jeg er positivt overrasket over hvor godt dette unge forbundet, satt sammen av svært ulike aktører, fungerer.

- Hva var det som fikk deg til å svare ja til dette vervet?

Petanquesporten gir meg mye glede og engasjement, og det er naturlig for meg å gi mitt bidrag til å utvikle organisasjonen videre.

- Hva er dine tanker om å utvikle petanque som idrett gjennom FIF?

Gjennom FIF er vi en del av NIF-familien, og det er viktig for å bygge opp vår organisasjon videre. Det meste av arbeidet rettet mot selve idretten gjøres i seksjonsstyret, og slik skal det være. Informasjon fra seksjonen skjer gjennom orientering på forbundsstyremøtene.

Gjennom FIF og NIF kan vi imidlertid arbeide for å bedre rammebetingelsene for dette arbeidet. Klubbene bør også utnytte de kurs- og opplæringsmuligheter som det er tilgang på gjennom organisasjonsleddene i NIF.

- Du har vært aktiv i petanque i mange år nå. Hvordan er din oppfatning av utviklingen av sporten, både administrativt og sportslig?

Administrativt er det gjort store framskritt etter at vi ble en del av "NIF-familien". For noen dager siden leste jeg et nummer av PetanqueNytt som var ca. tjue år gammelt. Her var det to ting som slo meg, nemlig at mange av de som toppet resultatlistene den gang er de samme som gjør det i dag, og at det var mange juniorspillere. På denne bakgrunn kan man jo trekke sine konklusjoner med hensyn til sportslig utvikling og rekruttering.

Rolf Hermansen

- Du kommer fra den eneste organiserte klubben i Østfold, et fylke med mange tettsteder og der forholdene burde være tilstede for mange klubber. Hva er dine tanker om hvorfor petanque ikke er større i fylket?

For å etablere nye klubber eller miljøer er man avhengig av ildsjeler, og hadde Paavo bosatt seg i Sarpsborg i stedet for Fredrikstad, hadde det kanskje vært en klubb i Sarpsborg, men ingen i Fredrikstad. Med de korte avstander som det er i Nedre Glommaregionen kan man nok si at Sarpsborg kan være et naturlig rekrutteringsområde for BFII. Vi i BFII har også medlemmer som er bosatt i Moss-regionen, hvilket også Son Petanque Klubb har

risk factors and often coexist.Other drugs under investigation include IC 351, a PDE V How long does sildenafil last?.

. Jeg mener også at det bør være en viss minimumstørrelse på klubben for at den skal være levedyktig over tid.

- Har du noen konkrete tanker om hvordan man blir større i denne regionen?

Jeg er selv med på å drive bedriftsserien i petanque som går i regi av Østfold Bedriftsidrettskrets. Det var ildsjelen Bjørn Weum som dro dette i gang for noen år siden.  I Sarpsborg er det et miljø som deltar i bedriftspetanque, som vi forsøker å bearbeide for også å spille "aktivt" . Dette er det mest konkrete for tiden.

- Om du skulle nevne noen saker som er viktig for utvikling av petanque slik du vurderer det, hva er det og hvorfor?

Oppbygging av en solid organisasjon, og her er vi allerede kommet langt.
Motivere og inspirere ildsjelene.
Etablering av innendørshall i Oslo.
Siden vi er relativt få i petanquemiljøet i Norge, må vi alle være gode ambassadører og markedsførere for vår idrett. For petanque treffer virkelig blink på NIF sin visjon "Idrett for alle".


Tusen takk til Rolf Hermansen!