Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 

For en liten petanquenasjon som Norge er det et stort løft å engasjere egen landslagstrener for seniorlagene våre. I første omgang er dette for alle våre fire seniorlandslag frem mot Nordisk på hjemmebane i slutten av mai.  

En forlengelse av engasjementet frem mot EM for herrer i august vurderes fortløpende. Vi presiserer at det ikke er noen planer om endringer i utvelgelsen av landslag på seniorsiden, og det vil med andre ord være kvalifisering også for de kommende mesterskap.

Seksjonstyret fikk en klar oppfordring under siste årsmøte i handlingsplanen under sportslig utvikling om å jobbe for at rammevilkårende for våre beste spillere skal bedres. I løpet av perioden har man med de ressurser vi har til rådighet, arrangert treninger, økt reisestøtte og nå da også engasjert en fast trener.

Seksjonen har engasjert Jack Schillemans fra Nederland som ansvarlig for våre dame- og herrer i seniorklassen.  Schillemans har vært her en gang og trent våre landslag, i etterkant er det foretatt sammen med spillere en grundig evaluering av treningene.  Det var meget gode tilbakemeldinger og ut fra det er det besluttet at samarbeidet fortsetter frem mot selve mesterskapet og da i en rolle som sportslig ansvarlig for våre landslag.

I forbindelse med SWIO tok vi en liten prat med Jack slik at resten av Petanque-Norge kan bli bedre kjent med vår landslagstrener.


Først av alt: Gratulerer som sportslig ansvarlig for våre landslag!

Hva fikk deg til å si ja til tilbudet om å bli landslagstrener for lille Norge?

- Jeg mener dere har et stort potensiale, og tanken på at en nederlender skal hjelpe dere med å vinne EM er selvsagt fin..!

Som trener, hva håper du å oppnå?

- Jeg håper at Norge skal bli et av de beste landene i sin del av verden (Danmark, Sverige, Finland etc) og bedre enn de seksten dårligste på verdensbasis. Vi får se om 3 til 5 år! Det vil ikke være mulig å forbedre vårt spill i løpet av bare noen måneder, og det vil dermed heller ikke si at en trenerstilling frem til Nordisk vil endre på alt. Tiden frem til mai er for knapp til å forvente de helt store resultater.

Hvilke reaksjoner på deg som norsk landslagstrener har det kommet hjemme?

 - Jeg har fått kun positive tilbakemeldinger. Vel, riktignok har det vært noen som har ment at jeg heller burde vært trener for Nederland. Haha!

Den geografiske avstanden er stor og tiden er knapp . Kun et fåtalls treninger blir det tid og mulighet til i forkant av mesterskapet. Hvilket opplegg har du for at dette tross disse utfordringene skal fungere?

- Den geografiske avstanden er ett av hindrene. Tiden er et annet. Vi har kort tid på oss, slik at vi er avhengige av å stole på hverandre også når jeg ikke er til stede, slik at alle trener så mye de kan den tiden de har igjen. Jeg gir spillerne oppgaver og skjemaer for treninger over hva de trenger å trene på frem mot mesterskapet.

Hvilken kjennskap til norsk petanque hadde du før jobbtilbudet ble lagt på bordet?

- Jeg har spilt internasjonale turneringer inkludert Nordsjømesterskap samt VM i rundt 14 år, og siden jeg har spilt en god del mot Norge kjenner jeg godt til de norske spillerne.  Fremdeles spiller jeg en del i utlandet, slik som i Danmark, Frankrike og Tyskland.

Treningsforholdene i Norge er svært begrenset om vinteren

- thyroid disease• Surgical Therapy viagra pills.

. På hvilken måte er dette et problem for deg som trener og det du ønsker å oppnå?

- Det er jeg veldig klar over og jeg anser dette som det største problemet med å komme i rute til Nordisk. Det jeg ønsker å oppnå vil på grunn av dette ta lenger tid enn hva det ville tatt dersom forholdene lå bedre til rette.

Som trener må du sette visse grenser, komme med råd og krav til landslagsspillerne under turneringer og mesterskap. Kan du fortelle mer om dette?

- Absolutt! Spillerne representerer Norge, så alkoholmisbruk vil ikke bli akseptert, spillerne må vise respekt for andre, og opptre som et lag.

Hvilke krav har du satt for egentrening i tiden før mesterskapet?

- Spillerne skal vise vilje og evne til selvstendig trening, slik at spillet sitter så tidlig som mulig. Trening og øvelser jeg gir spillerne.

Du har nå observert mange av våre spillere både under trening og i turneringer. Hva mener du om nivået på de norske spillerne?

- Jeg kjenner spillerne allerede og jeg mener nivået er greit, men vi har enda et stykke å gå. Lidenskap, oppofring og engasjement for petanque kreves!

Er det noe norske spillere generelt kan forbedre?

- Teknikk er vanskelig å endre på etter mange år på banen. Taktikk kan derimot alltid forbedres, og jeg håper at min erfaring kan bidra til at lagene lykkes med å slå motstanderne. Mentalt og fysisk er det begrenset hva jeg kan gjøre, men jeg lover å gjøre hva jeg kan for å forbedre spillerne også på disse punktene. Mentale forbedringer krever økonomiske muligheter, og jeg håper det er grobunn for at det psykologiske aspekteret kan prioriteres og anerkjennes. 

Jack Schillemans begynte å spille petanque i 1990 og allerede i 1993 ble han nederlandsk mester for første gang . Opp igjennom årene har han blitt mester totalt 10 ganger (3 singel, 2 dobbel og 5 trippel). Han har spilt på det nederlandske landslaget flere ganger og deltatt både i Nordsjøturneringer og i VM. Hans beste prestasjon er 12. plass i VM i 2008 hvor han scoret 36 poeng i skyting. For tiden har han dessuten skyterekorden i Nederland på hele 51 poeng. Jack trener selv petanque 4-5 dager i uken og i tillegg deltar han i turneringer i helgene. Han er en ivrig og dyktig petanquespiller og det har gitt han gode resultater opp gjennom årene.


Nå er han altså norsk landslagstrener. Vi gleder oss til fortsettelsen!