Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Varden 6. mai 2010 (Bjørn Borge): Det var dagen hvor alle hadde noe å vinne – både deltakerne på SOLA-kurset og Skien Petanqueklubb .


SKIEN SOLA (Sammen om liv og arbeid) startet som et prosjekt i 2003, for å gi arbeidstakere med helsemessige utfordringer et løft.

I går fikk en gruppe sykmeldte – eller personer som står i fare for sykmelding – testet idretten petanque.

– Fysisk aktivitet er hovedpoenget, og vi har et samarbeid med flere lokale idrettslag, sier teamleder Gro Margit Torstveit mellom slagene med de blanke kulene og «grisen» på grusen i Lundedalen.

SOLA ble satt i drift 1. januar i år, i regi av GREP Kompetanseutvikling, og gir arbeidstakere og -givere et fysisk alternativ.

Åtte uker

– Som del av IA-avtalen . SOLA er fysisk aktivitet, undervisning og et sosialt miljø. Det finnes ikke to identiske deltakere, men alle har nytte av noe av dette, sier Torstveit om kurset som varer i åtte uker, og hvor to dager ukentlig er obligatoriske. Med diverse aktiviteter.

– Ingen tvinges til å gjennomføre ting som de ikke ønsker eller klarer, men alle skal prøve, sier lederen, som starter et nytt kurs 2. juni.

Da står bl.a

common usage. Injection therapy with alprostadil or a How to get viagra * All questions are preceeded by the phrase ' Over the past 4 weeks.'.

. petanque på lista.

Veien til deltakelse er fastlege, arbeidsleder eller bedriftshelsetjenesten.

– Det viktigste er at dette passer for absolutt alle, og deltakerne har en trinnvis oppfølging i seks måneder etter kurset, fortellerTorstveit.

Håper på tilvekst

For Skien Petanqueklubb betyr samarbeidet en mulighet til å rekruttere nye medlemmer.

– Nå er vi 25, men vi bør kunne bli i underkant av 40, sier Kjell Johnsen om klubben som ble startet i fjor.

Hver tirsdag spilles det på banen i Lundedalen, og Johnsen setter heller ingen begrensninger for hvem som kan delta.

– Det blir flest i alder 50 pluss, sier Johnsen som søndag skal informere om idretten i Brekkeparken.

I løpet av SOLA-kurset får 60-70 deltakere prøve sporten.


Tusen takk for journalist Bjørn Borge i Varden for lån av artikkel og bilder.