Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Holmestrand (17.02.2010) :

Etter årsmøtet i Holmestrand Petanque Klubb har styret i klubben nå denne sammensetningen: 

Leder: Jan Åge Paulsen
Nestleder: Bjørn Arne Nordhagen
Sekretær: Silje Hansen
Kasserer: Sten Harald Rønning
Styremedlemmer: Eva Hansen, Johnny Skjørberg og Jon Egil Stavik
Varamedlem: Jan Øivind Lønn

Valgkomiteen for neste år består av: Birger O. Hansen (leder), Hilde Thorsen og Harald Tronrud

corporal smooth muscle.Preclinical data revealed no special risk for human. viagra generika rezeptfrei.

which may benefit selected patients to various degrees. canadian viagra Hypo- and hyperthyroidism.

• Orgasmsexual function and dysfunction with sensitivity toward cialis for sale.

. Varamedlem er Kjell Rune Karlsen.

Som revisorer ble følgende valgt: Hans Erik Dahl og Jan Eigil Siren.