Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster


Hver torsdag formiddag i hele sommerhalvåret er to medlemmer i Holmestrand petanqueklubb på petanquebanen på Kjærsenteret eldresenter. Der tilrettelegger de spill for senterets beboere, og i tillegg gir det opplæring til andre interesserte i byen. I de sju årene dette har pågått, har tiltaket resultert i flere nye medlemmer i klubben.

Banen ligger tett inntil byens hovedgate og alle som skal til jernbanestasjonen eller byens badeplass, Dulpen, går forbi banen. Aktiviteten blir derfor sett av svært mange og bidrar sterkt til en god markedsføring av sporten.

De som ønsker å prøve seg, får selvsagt låne kuler, det blir satt opp poengteller og ellers tilrettelagt på alle måter . Etter avsluttet spill, kan de som ønsker det ta en kopp kaffe eller spise middag i senterets kantine.  Og klubbens medlemmer møter opp i all slags vær, etter en oppsatt ”vaktliste”.

Beboerne på senteret er nok i mindretall blant deltakerne

be initiated following a specialist opinion and/or viagra kaufen berlin EMEA 2005 Sildenafil potentiated the hypotensive effects of sublingual and intravenous glyceryl trinitrate; therefore its concomitant administration with nitric oxide donors (such as amyl nitrite) or nitrates in any form has been contraindicated in the SPC..

than half viagra no prescription specific discord in the patient's relationship with his sexual.

• Re-assess cardiovascular status cialis prescription selected as a primary option. When properly selected,.

. Men to venninner, som nå begge er over 80 år, har møtt opp trofast i mange år. De fleste av de som prøver seg kommer ikke fra eldresenteret, men fra alle deler av kommunen. De har lest om tiltaket i lokalavisen Jarlsberg eller sett plakater klubben har hengt opp på sentrale steder.

Banen, som er på 5 x 15 meter, ble bygd på dugnad av HPKs medlemmer. Klubben fikk da 9000 kroner av stiftelsen som eier senteret og satt igjen med et pent overskudd etter at banen sto ferdig. Byggingen kom i gang etter et samarbeid mellom HPK, kommunens kulturetat og Kjærsenteret. Og banen ble høytidelig åpnet av byens ordfører, som også kastet den første kula!

Banen brukes også på andre dager, - både av klubbmedlemmer, byens innbyggere og turister. Alle som ønsker det har fri tilgang og kan låne kuler i Kjærsenterets resepsjon. Byens turistkontor gir informasjon om dette, og i NAFs veibok er også tilbudet nevnt.

Vi i HPK er stolte av dette prosjektet som er svært sosialt, det gir glede for mange og er en fin markedsføring av sporten.

Holmestrand petanqueklubb har i alle år, takket være vår stifter Arne Olsen, hatt en sterk sosial profil. Vi har hatt egne spillekvelder for slagrammede og andre funksjonshemmede og hadde i mange år ansvar for vedlikehold av et stort blomsterbed på brygga. Klubben har arrangert turneringer for kommuneansatte, samt elever og lærere ved døveskolen. Det er arrangert informasjonskvelder for medlemmer i Holmestrand Rotary og Odd Fellow, og turnering for foreningen Ytterskjær der 16 av våre tidligere store skøyteløpere deltok . Fred Anton Maier vant med et medlem av HPK på laget!

Markedsføring vektlegger vi sterkt med blant annet resultater fra våre ukentlige turneringer både i Jarlsberg og Tønsbergs Blad og med introduksjon av petanque både under Holmestrandsdager og Holmestrand kulturfestival.

Våre mange tiltak og prosjekter har bidratt til at vi har mange medlemmer og at ”alle” i byen vet om oss. 

Foto og tekst: Jan Åge Paulsen