Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Resultatlister fra utendørssesongen 2014, oppdatert etter St.Hans-fighten:

St.Hans-fighten, 21. juni 2014

1. Ronny Gudmundsen, Benny Bel-Lafkih, Youssef Taubane
2. Dag Nygård, Atle Smeby, Liz Charters
3. Vidar Hauger, Knut Lomsø, Odd Porsmyr
4. Lars Bruu, Ole Hågensen, Andre Erdahl

5. - 8.
Mario Rodrigues, Rune Fuglesang, Mili Selimovic
Maija Juva, Larry Young, Morten Torp
Eli Gjengstø, Ellen Johansen, Tom Johansen
Marius Breimo, Rune Kristoffersen, Robert Pettersen

9. - 15.
Sven Kolstad, Jan Egil Andersen, Erik Olofson
Magnus Utgård, Thor Eivind Kise, Trygve Fjerdingstad
Gabriel G. Bel-Lafkih, Herman Støa, Vilde Berge Vidnes
Finn Gundersen, Karianne Fleischer, Jon Norborg
Michel Rey, Ole Evenstad, Arne Olsen
JJ Razaka, Simo Menzhi, Leif Høgberg
Marius Wang, Bastien Testaniere, Jean Espic

Økern 2-dagers, 14.-15. juni 2014

1. Ole Hågensen, Lars Bruu og Tom Johansen, GPK/ØPC
2. Bastien Testaniere, Samuel Collins og Jean Espic, OPC
3. Ronny Gudmundsen, Simohamed Menzhi og Rune Kristoffersen, ØPC/OPC/GPK
4. Marius Wang, Morten Torp og Andero Kelu, FPK

5.-8.
Larry Young, Hanne Arnesen og Roger Støa, ØPC
Gunvor Berge, Caroline Hovind og Ellen Johansen, OPC/ØPC
Benny Bel-Lafkih, Roger Johansen og Youssef Taoubane, GPK/OPC
Eli Gjengstø, Lisbeth Fossen og Ranu Homniam, GPK/ØPC/OPC

9.-16.
Jens Borg, Jesper Borg og Jean Jaques Razaka, OPC
Birger O. Hansen, Rune Fuglesang og Mario Rodriguez, HPK/GPK
Johnny Skjørberg, Bjørn Arne Nordhagen og Ståle Baksetersveen, HPK
Ole Evenstad, Johnny Johansen og Finn Gundersen, FPK/SON
Arne Olsen, Knut Lomsø og Jim Pettersen, GPK/FPK
Espen Hallen, Atle Smeby og Dag Nygaard, FPK/Saddle
Vilde Berge Vidnes, Herman Støa og Gabriel G. Bel-Lafkih, OPC/ØPC/GPK
Bjørn Vidnes, Michel Rey og Sven Kolstad, OPC

Bergen Petanquefestival, 7. juni 2014

1 . Signe Hovind/Ranu Homniam, OPC
2. Dag Nygård, Saddle/Atle Smeby, Follo
3. Viljar Losnegård/Vebjørn Bjørkås, SPK
4. Svein Andreassen/Eyolf Jul-Larsen, BPK
5. Berit Sæbø/Mostafa El-Harrar, BPK
6. Ellen Meisingset/Dag Meisingset, PCH
7. Toini Hoel/Anne Åsheim, BPK
8 . Jon Sæbø Larsen/Hadi Khaddaj, BPK
9. Ida Sæbø Larsen/Kenneth Larsen, BPK
10.Rune Solevåg, Utsira IL/Hege Østgård, BPK
11. Sindre Vikanes/Magnus Losnegård, SPK
12. Eli M. Kvinge/Eli Andreassen, BPK


Holmestrand Open, Superveteran +65, 25. mai 2014

1. Reidun Johansen og Kristjana Møller
2. John Løkken og Terje Wang
3. Maija Juva og Larry Young
4. Inge Aabol og Jon Norborg
5. Ellen Meisingset og Dag Meisingset
6. Jan Åge Paulsen og Hans-Erik Røneid-Hansen
7. Daniel Hushovd og Harald Tronrud
8. Reidun Størkersen og Sonja Løkken
9. Oddvar Pettersen og Helge Abrahamsen
10. Rolf Finstad og Per Arne Kristiansen
11. Karin Østlund og Kirsti Hagerup
12. Jan Ivar Kristiansen og Arne Olsen

Holmestrand Open, Åpen Klasse, 25. mai 2014

1. Johnny Skjørberg og Bjørn Arne Nordhagen
2. Birger O. Hansen og Helge Skjørberg
3. Peter Häring og Odd-Reidar Gullbrandsen
4. Lise Østby og Inger B. Kristiansen
5. Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih og Eli Gjengstø
6. Lasse Kristoffersen og Kjell Erlandsen
7. Sverre Meisingset og Ingunn Thorvik
8. Vina Naidu og Sissel Skjørberg Nilsen

Holmestrand Open, 24. mai 2014

1. Bjørn Arne Nordhagen og Johnny Skjørberg, HPK
2. Peter Häring og Odd-Reidar Gullbrandsen, HPK
3. Kjell Rune Karlsen og Gunn Trine Hansen, HPK
4. Larry Young og Maija Juva, ØPC

5.-8.

Camilla Storaker Bruu og Lars Storaker Bruu, GPK

Helge Skjørberg og Hans-Erik Røneid-Hansen, HPK

Oddvar Karlsen og Mili Selimovic, FPK/GPK

Simohamed Menzhi og Bastien Testaniere, OPC

9.-12.

Geir Høistad og Birger O. Hansen, HPK

Michel Rey og Sven Kolstad, OPC

Odd Porsmyr og Vidar Hauger, BFII/GPK

Erik Johansen og Lisbeth Fossen, ØPC

13.-23.

Jan Åge Paulsen og Helge Abrahamsen, HPK

Mario Rodriguez og Rune Fuglesang, GPK

Arne Olsen og Knut Lomsø, GPK

Dag Meisingset og Ellen Meisingset, PCH

Ingunn Thorvik og Sverre Meisingset, VIKA

Daniel Hushovd og Harald Tronrud, HPK

Krister Janson og Morten Torp, OPC/FPK

Vina Naidu og Nassim Benkerouche, VIKA

Karin Østlund og Kirsti Hagerup, SON

Reidun Johansen og Kristjana Møller, PCH

Marius Wang og Andero Kelu, FPK

Glommaturneringen, 10. mai 2014

1. Benny Bel-Lafkih – Youssef Taoubane – Ronny Gudmundsen, GPK/OPC/ØPC
2. Rune Kristoffersen – Marius Breimo – Tom Johansen, GPK/OPC/ØPC
3. Maija Juva – Larry Young – Morten Torp, ØPC/FPK
4. Jean Jaques Razaka – Roger Johansen – Robert Pettersen, OPC/GPK/GPK
5. Johnny Skjørberg – Marius Wang – Ole Hågensen, HPK/FPK/GPK
6. Ranu Homniam – Lisbeth Fossen – Eli Gjengstø, OPC/ØPC/GPK
7. Ståle Baksetersveen – Bastien Testaniere – Simohamed Menzhi, HPK/OPC
8. Karianne Fleischer – Jon Nordborg – Finn Gundersen, SON PK
9. Ellen Johansen – Caroline Hovind – Signe Hovind, ØPC/OPC
10. Tania S Porsmyr – Trond Rostad – Odd Porsmyr, BFII
11. Thor Arne Smestad – Morten Asak – Bjørn Larsen, PCH
12. Ole Evenstad - Michel Rey - Gabriel Bel-Lafkih, FPK/OPC/GPK
13. Atle Smeby – Espen Hallen – Dag Nygaard, FPK/SADDLE PETANQUE
14. Jim Pettersen – Per Klevenberg – Mike Barker, FPK
15. Vidar Hauger – Eirik Holst – Johnny Johansen, GPK/FPK
16. Reidun Johansen – Kristjana Møller – Pål Nordby, PCH
17. Ragnhild Andersen – Viggo Høybjør – Johan Øren, BFII
18. Turid Såheim – Rolf Såheim – Atle Andersen, BFII
19. Arne Olsen – Knut Lomsø – Rune Fuglesang, GPK
20 . Anne-Lise Asak – Ellen Meisingset – Dag Meisingset, PCH
21. Birger O Hansen – Odd R Gullbrandsen – Peter Häring, HPK
22. Lise Østby – Inger Berit Kristiansen – Kjell Erlandsen, BFII
23. Karin Østlund – Kirsti Hagerup – Jon Holløkken, SON PK

Vika Vår, 3. mai 2014

1. Ellen Meisingset og Dag Meisingset, PCH
2. Gunn-Trine Hansen og Kjell-Rune Karlsen, HPK
3. Johnny Skjørberg og Bjørn-Arne Nordhagen, HPK
4. Vina Naidu og Odd-Reidar Gullbrandsen, Vika/HPK

5. - 8.

Ingunn Thorvik og Sverre Mesisingset, Vika
Helge Angell-Petersen og John Jørgen Byggjordet, Vika
Mike Barker og Jim Pettersen, Follo
Jan-Henrik Nymoen og Reidun Størkersen, TT/Vika

9.Jan Åge Paulsen og Birger O. Hansen, HPK
10. Karen Marie Aanerød og Helge Abrahamsen, HPK

11. Tormod Olsen og Johan Øren, BFII
12. John Løkken og Terje Wang, Vika

13. - 16.

Daniel Hushovd og Harald Tronrud, HPK
Reidun Thorsen og Ingri Lie, HPK
Marek Gieniusz og Nassim Benkerrouche, Vika
Peter Häring og Elisabeth Dalen, HPK/Vika

 

Frisco Cup, 1. mai 2014:

1. Benny Bel-Lafkih, Robert Pettersen, Ronny Gudmundsen (GPK/ØPC)
2. Tom Johansen, Ståle Baksetersveen, Tony Manzano (ØPC/HPK/OPC) 
3. Roger Johansen, Jean Jaques Razaka, Simohamed Menzhi (GPK/OPC)
4. Eirik Holst, Johnny Johansen, Rune Fuglesang (FPK/GPK)
 
5

When indicated oral therapies will probably become thesuch as premature ejaculation, anorgasmia and lack of sildenafil preis.

Malaysian men aged 40 and above is 16%. Based on thesetherapeutic course. Prior to direct intervention, good viagra from canada.

Overall, efficacy data (main and supportive studies) were evaluated from more than 3000 patients receiving sildenafil (aged 19-87).the corporal smooth muscle cells. This enzyme guanylate cialis without prescription.

. – 8.
 
Atle Smeby, Espen Hallén, Gabriel Bel-Lafkih (FPK/GPK)
Knut Lomsø, Dag Nygaard, Mike Barker (GPK/Saddle Petanque/FPK) 
Oddvar Karlsen, Anita Stadheim, Lars Kiplesund (FPK) 
Per Arild Kristiansen, Kitta Møller, Reidun Johansen (PCH)
 
9.- 16.
 
Birger Hansen, Bjørn Arne Nordhagen, Vina Naidu (HPK/Vika)
Larry Young, Maija Juva, Morten Torp (ØPC/FPK)
Lisbeth Fossen, Ellen Johansen, Eli Gjengstø ØPC/GPK)
Marius Breimo, Bastien Testaniere, Rune Kristoffersen (OPC/GPK)
Marius Wang, Johnny Skjørberg, Andero Kelu (FPK/HPK)
Morten Asak, Ellen Meisingset, Dag Meisingset (PCH)
Odd Reidar Gulbrandsen, Geir Høistad, Peter Häring (HPK)
Ole Hågensen, Joachim Hågensen, Lars Bruu (GPK)
 
17. – 25.
 
Anita Kullberg, Ole Evenstad, Christer Kullberg (FPK)
Inge Aabøl, Jon Norborg, Willy Mørkhagen (Son)
Ingunn Thorvik, Elisabeth Dalen, Sverre Meisingset (Vika)
Karianne Fleischer, Jørn Holløkken, Finn Gundersen (Son)
Karin Østlund, Kirsti Hagerup, Hans Inge Kongevold (Son)
Regula Rieder, Jim Pettersen, Simen Kiplesund (FPK) 
Signe Hovind, Caroline Hovind, Ranu Homniam (OPC)
Svein Bruu, Sven Kolstad, Michel Rey (OPC)
Vidar Hauger, Helga Lara, Arne Olsen (GPK/OPC)
 

Hølen Vårturnering, 26. april:

1. Marius Breimo, Bastien Testaniere, Rune Kristoffersen
2. Robert Pettersen, Roger Johansen, Jean Jacques Razaka
3. Ole Hågensen, Lars Bruu, Steinar Andersen
4. Eli Gjengstø, Signe Hovind, Caroline Hovind
5. Ståle Baksetersveen, Johnny Skjørberg, Tony Manzano
6. Charlotte Bjørno, Simo Menzhi, Finn Gundersen
7. Benny Bel-Lafkih, Ronny Gudmundsen, Tom Johansen
8. Pål Nordby, Anne-Lise Asak, Knut Borgerud
9. Marius Wang, Andero Kelu, Krister Jansson
10. Kristjana Møller, Reidun Johansen, Per Arild Kristiansen
11. Dag Meisingseth, Ellen Meisingseth, Bjørn Larsen
12. Jan Åge Blystad, Ellen Andersen, Elin Rue
13. Larry Young, Maija Juva, Leif Høgberg
14. Dag Nygård, Knut Lomsø, Oddvar Karlsen 
15. Odd-Reidar Gulbrandsen, Geir Høistad, Peter Haring
16. Helge Skjørberg, Birger Hansen, Oddvar Pettersen
17. Kirsti Hagerup, Karin Østlund, Inger R Aabol
18. Ellen Johansen, Ranu Homniam, Lisbeth Fossen
19. Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih, Jim Pettersen, Atle Smeby
20. Thor Arne Smestad, Morten Asak, Odd Porsmyr
21. Arne Olsen, Vidar Hauger, Karianne Fleischer

Sesongpremieren 21. april:

1. Marius Wang (Follo), Simohamed Menzhi (OPC), Tony Manzano (OPC)
2. Benny Bel-Lafkih (GPK), Ronny Gudmundsen (ØPC), Roger Johansen (GPK)
3. Marius Breimo (OPC), Bastien Testaniere (OPC), Rune Kristoffersen (GPK)
4. Ole Hågensen, Joachim Hågensen, Knut Lomsø (GPK)

5. - 8.

Jean Jaques Razaka (OPC), Tom Johansen (ØPC), Marianne Myrbråthen (ØPC)
Steinar Andersen (GPK), Ellen Sanna Andersen (ØPC), Francois Soto (HPK)
Jens Borg (OPC), Jesper Borg (OPC), Leif Høgberg (GPK)
Lars Bruu, Andre Erdahl, Oddvar Berge (GPK)

9. - 16.

Magnus Utgård, Trygve Fjerdingstad, Gabriel Bel-Lafkih Gjengstø (GPK)
Robert Pettersen (GPK), Trond Rekdahl (ØPC), Krister Jansson (OPC)
Freddy Bruu, Hanne Arnesen, Frank Sekulic (ØPC)
Helga Lara (OPC), Vidar Hauger (GPK), Arne Olsen (GPK) 
Odd-Reidar Gulbrandsen, Geir Høistad, Peter Häring (HPK)
Dag Nygård (Saddle Petanque), Espen Hallen (Follo), Atle Smeby (Follo) 
Bjørn Arne Nordhagen, Birger Hansen, Helge Skjørberg (HPK)
Signe Hovind, Caroline Hovind, Ranu Homniam (OPC)

(Topp 16 av totalt 35 lag)

 

I tilfelle nedetid eller problemer med nettsiden henviser vi til Petanque.no sin Facebook-side, som er åpen for alle. Denne kan besøkes (HER).