Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Styret informerer 04.04.2014: På bakgrunn av at det har versert en del negative ytringer på sosiale medier i anledning av at vi har flyttet kvalifiseringsturneringen fra Årvollbanen til Vestbyhallen, samt at en klubb har levert formell klage, finner styret det nødvendig å komme med følgende redegjørelse:

Da kvalifiseringsturneringen  ikke ble hensyntatt ved oppsett av forrige sesongs terminliste oppstod et problem ved utarbeidelse av inneværende års terminliste. Vi var derfor tvunget til å arrangere årets kvalifisering så sent som mulig, og samtidig innenfor tidsfristen. Med norske værforhold er dette selvsagt en utfordring. Fra og med neste kvalifisering vil som kjent ikke dette lenger være en problemstilling, da vi ønsker å avholde kvalifiseringen om høsten året i forveien.

Siden Sinsenhallen ikke lenger var aktuell som reserve i tilfelle dårlig vær, valgte vi i alle tilfelle å reservere Vestbyhallen . Værprognosene viste få plussgrader og tilløp til nedbør. Ved forespørsel fra en av deltakerklubbene om kvalifiseringen på grunnlag av dette kunne avholdes innendørs, var styret nødt til å ta en beslutning, og dette raskt.

Fire av fem styremedlemmer, inkludert leder, er selv medlemmer i de aktuelle klubber, og en ren styrebeslutning ville derfor kunne fremstå som problematisk. Vi anså det av den grunn som mest hensiktsmessig, den usikre værsituasjonen tatt i betraktning, å la deltakende klubber selv ta avgjørelsen.

Dette grunnla styret ut i fra vedlagte regelverk fra CEP:  http://www.cep-petanque.com/documents/CEP_EuroCup2014_Q.pdf

Artikkel 4: Each national Federation may decide upon the method of qualification or selection of the club that is to represent it in this EuroCup.

Artikkel 12: The lanes on which the competition takes place must have the required dimensions of 15 x 4 metres, be marked outnumbered and, if possible, enclosed (a tolerance will be allowed for lanes of 13 x 3 metres). The playing area must be covered so that the weather will not interrupt the running of the games and they must be sufficiently well lit (300 lux at ground level)

first line treatment for the majority of patients because of little blue pill 52SHARED CARE CONCEPT (29).

. The total number of lanes required must accommodate the number of teams/games for the group assigned to the venue.

I følge paragraf 4 er det forbundet i hvert land som fritt kan avgjøre hvordan kvalifiseringen – eller uttaket – skal foregå. Og følgelig: Artikkel 12 gir regler og retningslinjer for størrelse på baneområde etc. Dog gjelder dette kun for spill i selve Europacupen, og ikke i en eventuell kvalifisering.

Vi har vært i dialog med Mike Pegg i CEP for å diskutere dette videre, og herunder opplyst om at vi da eventuelt gjennomfører på baner som ikke tilfredsstiller regelmålene . CEP v/ Mike Pegg bekrefter at det er helt opp til hvert enkelt land hvordan de gjennomfører sin kvalifisering.

Vi ønsker å presisere at vi alle, både styret og spillerne generelt, ut i fra normale forhold ser det som hensiktsmessig og selvfølgelig å tilstrebe å avholde kvalifiseringen på et område og under de samme forutsetninger som er mest mulig like selve gjennomføringen av Europacupen. Dette innbefatter dog også værforhold.

Når det er sagt ønsker vi alle deltakende klubber lykke til i helgens kvalifisering, og håper å se mye godt spill og mange spennende kamper.  

 

På vegne av seksjonsstyret

Signe Hovind