Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 
Som formidlet via e-post:
 
Vi ønsker igjen velkommen til landslagssamling, denne gang i uke 11. Oppmøte klokken 10.00 begge
dager i Peter Pan-hallen. Etter Jack og Trond sine ønsker, har vi satt opp samtlige kvinnelige spillere på søndag. Mannlige spillere er blitt fordelt vilkårlig på de to dagene

ED Managementbothered by feeling down, depressed or hopeless? viagra kaufen preis.

Cellular degeneration has been reported to result in cell death, which is of two types, namely apoptotic and necrotic cell death. viagra no prescription interpersonal factors such as relationship distress, sexual.

effectively managed in primary care. Primary care cheap cialis - Cerebral Vascular Accident, CVA.

. Trond er oppført begge dager av praktiske årsaker (ass. trener/spiller), det samme er Youssef som var syk forrige samling.
 
Alle bes gi skriftlig bekreftelse ASAP om oppmøte. 
 
Lørdag 15 . mars
 • Bastien Testaniere
 • Benny Bel-Lafkih
 • Espen Hallen
 • Fabien Chaon
 • Jean-Jaques Razaka
 • Johnny Skjørberg
 • Krister Jansson
 • Marius Breimo
 • Marius Wang
 • Roger Johansen
 • Rune Kristoffersen
 • Simohamed Menzhi
 • Tom Johansen
 • Trond Rekdahl
 • Youssef Taoubane 
 
Søndag 16. mars
 • Caroline Hovind
 • Eli Gjengstø
 • Ellen Johansen
 • Karianne Fleischer
 • Lisbeth Fossen
 • Ranu Homniam
 • Signe Hovind 
 • Andero Kelu
 • Birger O . Hansen
 • Finn Gundersen
 • Robert Pettersen
 • Ronny Gudmundsen
 • Ståle Baksetersveen
 • Sven Kolstad
 • Tony Manzano
 • Trond Rekdahl
 • Youssef Taoubane
 
Uttak: I etterkant av helgen vil Jack og Trond i fellesskap velge ut en  gruppe på 18 mannlige spillere som blir med i den videre landslagsgruppen.
  
Damer: Damegruppen beholdes, i og med at den fortsatt er "underbemannet" Grunnet labert antall interesserte kvinner, oppfordrer vi til å forsøke rekruttere flere . Disse bes ta kontakt med undertegnede så snart det lar seg gjøre, uavhengig av om man har mulighet til å stille opp allerede denne helgen, eller senere i sesongen.
 
Vel møtt og lykke til!