Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Jack Schillemans har vært engasjert som landslagstrener under to perioder nå. Først med siktemål Nordisk 2011 i Oslo, deretter var EM herrer 2013 målet. Så vel landslagsspillerne som styret har vurdert dette samarbeidet som svært fruktbart, og etter å ha gjennomgått evalueringer fra landslagsspillerne høsten 2013 har styret besluttet å fortsette samarbeidet med Jack.

Det er hevet over enhver tvil at Jack har mye å bidra med også med henblikk på kommende internasjonale mesterskap. Like sikkert er det at vi (styret) må legge opp til et tettere samarbeide med Jack, det vil i hovedsak si flere samlinger for interesserte landslagsspillere, men også bedre informasjon og dialog underveis.

Jack Schillemans er nå engasjert med Nordisk 2015 som mål, men også med EM for damer i Tyrkia og VM for herrer på Tahiti som delmål.

Trond Rekdahl vil være Jack sin kontaktperson/trener i Norge. Styret setter stor pris på at Trond har påtatt seg denne oppgaven. Mange av spillerne har uttrykt både muntlig og skriftlig et stort ønske om at nettopp Trond er denne kontaktpersonen. Ved behov vil Grethe Johansen fra seksjonsstyret bistå Trond.

Når vi nå inviterer interesserte spillere til å melde seg til ny landslagssamling vil vi informere om følgende:

Denne invitasjonen gjelder spillere som ønsker å kunne representere Norge under Nordisk 2015 i klassen herrer og damer. Vi vil vurdere å utnevne egen kontaktperson i forhold til opplegg for veteranklassen. Videre selvfølgelig spillere som ønsker å bli vurdert i forhold til årets EM for damer og VM for herrer.

Som kjent besøkte Jack Schillemans Norge under NM 2013, hvor han var i dialog med mange spillere som kunne være interessert å være med på landslagssamlinger i håp om senere uttak. I tillegg til alle som var med på landslagssamlinger i forkant av uttak til Nordisk 2013 sier det seg selv at vi må dele gruppen av landslagsinteresserte (i hvert fall hvis tidligere interesserte melder fortsatt ønske om å delta). Dessuten kan jo andre også tilkomme underveis.

Følgende timeplan er lagt opp i samråd med Jack Schillemans for vårhalvåret 2014:

- Februar 1. og 2: Samling for nye interesserte landslagsdeltakere, 1 eller 2 dager avhengig av antall påmeldte deltakere – i Peter Pan Hallen, Holmestrand

- Februar 15. og 16: Samling for landslagsspillere som allerede har deltatt på samlinger med Jack Schillemans, 1 eller 2 dager avhengig av antall påmeldte deltakere – i Peter Pan Hallen, Holmestrand

- Mars 15. og 16: Landslagssamling – 1 eller 2 dager (nærmere beskjed etter samlingene i februar) – i Peter Pan Hallen Holmestrand

- Ev. April 26. og 27: Jack vil eventuelt være tilstede ved turneringen 26. og ha samling 27. Dette kommer vi nærmere tilbake til.

- Mai 10. og 11: Jack vil være tilstede ved turneringen 10. og ha samling søndag 11.

- Juni 14. og 15: Jack vil være tilstede ved turneringen 14. og 15.

I tillegg til dette vil det også bli treningssamlinger/spillersamlinger uten Jacks tilstedeværelse. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Vårt mål er selvfølgelig å kunne stille det best mulige norske landslag til kommende internasjonale stevner. Jack og Trond vil kunne gi råd på veien, men det er til syvende og sist den enkelte spillers motivasjon/egenskaper(herunder lagspiller)/dyktighet som vil være av avgjørende betydning når endelig uttak/lagoppstillinger skal foretas.

Du må derfor være:

- Topp motivert
- Stille på treningssamlinger
- Stille på turneringer, gjerne flest mulig
- Om mulig også delta i turneringer utenlands
- Være villig til å legge ned mye tid på egentrening
- Landslagsdeltakelse koster: Reisestøtte fra seksjonen ytes for tiden med kr 2.000 pr. mesterskapsdeltakelse. Øvrige utgifter på i utgangspunkt påregnes bekostet av den enkelte spiller.

Påmelding til landslagssatsingen:

ALLE som ønsker å være med på landslagssatsingen (også tidligere landslagsspillere) må melde sin interesse innen 20. januar 2014 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Det vil deretter bli gitt beskjed til hver enkelt deltaker i forhold til første samling.

Eventuelle spørsmål kan også rettes til ovenstående e-postadresse.

 

På vei mot fremtiden – med Norges landslag!

Signe Hovind