Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Turneringslisten 2014 inneholder 14 rankingturneringer, samtlige arrangeres utendørs. I tillegg kommer norgesmesterskapene, hvor rankingpoeng deles ut i fire klasser.  

For deltakelse i rankingturneringer, norske mesterskap samt kvalifiseringsturnering til landslag er det nødvendig med spillerlisens.   Det er også i år stevner i turneringslisten der man ikke må ha løst lisens, men man må være medlem av en klubb registrert i FIF seksjon petanque for å delta.

Terminlisten 2014 følger stort sett mønsteret fra foregående sesonger. Et hederlig unntak er debutanten «Økern 2-dagers» i regi av Økern Petanque Club. Dette er en rankingturnering som arrangeres over to dager. Vi gleder oss også over rankingturnering i Bergen, og oppfordrer allerede nå Østlendinger om å planlegge turen over fjellet. I 2013 ble turneringen arrangert i trippel, men på grunn av labert oppmøte er det besluttet å avholde neste rankingturnering i dobbel. .   Vi håper at alle spillere finner mange turneringer som lokker, både sportslig og sosialt.  

Norgesmesterskapet

Som tidligere meddelt er Tønsbergs Turn/ Petanque teknisk arrangør for NM 2014 .  Mesterskapet finner sted på Tønsberg Stadion medio august. Etter gode erfaringer og tilbakemeldingerrundt fjorårets nye klasser, ønsker vi også i 2014 å avholde NM i Superveteran (+65) samt Mix dobbel.  

Ranking  

I tabellen nedenfor er det vist hvordan poeng i rankingstevner beregnes. Grunnet stadig høyere deltakerantall, ikke minst i NM Singel, har det vært behov for å utvide denne tabellen.  

Totalt antall poeng fra spilte rankingturneringer:  

«Årets petanquespiller» vil motta en vandrepokal, samt en miniatyrpokal. Vandrepokalen vinnes til odel og eie etter tre napp. Ved likt antall poeng kåres vinneren etter følgende kriterier, beregningen fortsetter til man oppnår en forskjell mellom ”kandidatene”:  

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 45 lag, og evt.

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 35 lag, og evt.

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.

- flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.

- flest antall seire totalt sett, og evt.

- flest antall 2. plasser totalt sett  

De seks spillerne øverst på tabellen vil bli invitert til en utenlandsk turnering med reisestøtte (pt kr 2.000) fra seksjonen

ACTION• Nocturnal Penile Tumescence (NPT) Tests How to get viagra.

. Sted vil bli annonsert senere i sesongen.  

Det blir også i 2014 en egen klubbranking.  Vi håper derfor flest mulig av den  enkelte klubbs medlemmer stiller til start i turneringene. Det er satt opp en premie, stor kr 5.000 til beste klubb . Styret i vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.  

Krav  

Vi ønsker også å presisere at det settes krav til den enkelte klubb ved gjennomføring av et rankingstevne:  

- Sekretariat: Det skal være et sekretariat bestående av min. 1 –ikke-spillende person. Alle arrangørklubber bes derfor om å ta denne bestemmelsen ad notam. Arrangørklubben er også ansvarlig for å levere liste over deltakere og resultat til seksjonsstyret, eller annen person utpekt av seksjonsstyret, ved turneringens avslutning. Overleveringen skal skje via e-post innen kl. 12 påfølgende dag til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  

- Dommer: En eller helst flere dommere, utnevnes på forhånd. Avtale skal skje i forkant av turneringen, ikke under samlingen før spillestart.  

- Turneringsavvikling/Spilleoppsett: Et rankingstevne skal ikke gå over flere enn 7 kamper, og minimum 5 kamper inkl. sluttspill. NM er unntatt med hensyn til antall kamper. Arrangøren skal informere om spilleoppsett før spillestart.   Alle rankingstevner må ha sluttspill. Tidsbegrensning bør unngås så fremt det lar seg gjøre med hensyn til lys og vær. Vi ber arrangører og spillere være bevisste på å være effektive i sekretariat og under selve spillet. Her kan vi alle bidra. Ved tidsbegrensning brukes regel om minimum 1 time og deretter ett grisekast. Ved spill på tid skal kampen settes i gang og avblåses med tydelig signal! (f.eks. dommerfløyte).  

- Røyking: Det skal ikke røykes på banen under spill . En spiller som blir tatt får først en advarsel, ved neste overtredelse vil spilleren bli utvist. Advarsel skal gis av dommer(e) eller turneringsleder, etter samråd med sekretariatet.  

- Alkohol m.m.: Alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt. Overtredelse medfører automatisk diskvalifisering av spiller.    

Landslag

I sesongen 2014  skal Norge delta i tre Europamesterskap: EM for damer i Tyrkia, EM for juniorer i Frankrike og  EM for Veteraner +55 i Sverige. I tillegg har norske herrer for første gang kvalifisert seg til deltakelse under årets Verdensmesterskap. Dette holdes i Tahiti.

Et eget treningsopplegg for juniorer er under planlegging, og vi håper å kunne sende et lag bestående av inspirerte og engasjerte juniorer mellom 13 og 17 år av gårde til Frankrike

Veteranene møtes til dyst i en egen kvalifiseringsturnering siste helgen i mai.

For spillere i herre- og kvinneklassen vil uttak foretas av landslagstrener Jack Schillemans. En rekke treningssamlinger holdes med og uten landslagstreneren i forkant av uttakene. Egen ansvarlig kontaktperson vil ha hovedansvar for treninger når Jack ikke er tilstede. Vi presiserer at spillergruppen har som hovedmål å trene for å kunne stille en best mulig tropp  i Nordisk Mesterskap i 2015. En slik satsning stiller krav til alle parter, både spillere, trener og seksjonsstyret. Informasjon om dette vil bli publisert på petanque.no  rundt årsskiftet.

Europa-Cup for klubblag

Norge deltar i neste års Europa-Cup for klubblag. Kvalifisering til dette skjer 5. – 6. april. Kvalifisering til 2015 avholdes i september, og blir dermed sesongens siste høydepunkt.

 

(Se hele terminlisten for 2014)

 

Lykke til, både til arrangører og spillere – måtte petanquegleden vises!