Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Det er blitt høst og snart tar vi med oss kulene inn i våre haller. Noen går inn i vinterdvale, mens andre virkelig våkner til live. Seksjonsstyret går en spennende tid i møte, mye skal planlegges og organiseres. Her er noe av det som opptar oss aller mest.

2013 har så langt vært et godt år. Vi kan med glede og takknemmelighet se tilbake på et vellykket Norgesmesterskap med Follo Petanca Klubb i spissen, og en rekke gode minner fra mang en liten og stor turnering rundt omkring i Petanque-Norge.  En ny klubb har sett dagens lys, og vi har fått flere nye medlemmer med i eksisterende klubber. VM for damer (Montauban 4-6. oktober)og EM for herrer (Roma 10. – 13. oktober) er rett rundt hjørnet, og enda er vi langt i fra ferdige med sesongen. Det er blitt høst og snart tar vi med oss kulene inn i våre haller. Noen går inn i vinterdvale, mens andre virkelig våkner til live. Seksjonsstyret går en spennende tid i møte, mye skal planlegges og organiseres. Her er noe av det som opptar oss aller mest.

NM 2014

Seksjonsstyret mottok tidlig i år søknad fra Tønsberg Turn Petanque om å være teknisk arrangør av Norgesmesterskapet i Petanque for 2014. Dette som et ledd  i klubbens 150-årsjubileum.

Vi er svært glade for å meddele at søknaden er innvilget . Tønsberg Turns petanquegruppe teller 80 medlemmer som ukentlig møtes til trening og sosialt samvær. Bak seg har de en meget velfungerende klubb som har lang erfaring med små og store mesterskapTønsberg ligger gunstig til geografisk sett, både med tanke på avstand fra hovedstaden og Østfold, samt nærhet til Torp flyplass med direkterute til Bergen. Et stort klubbhus vil være til disposisjon under hele arrangementet og det er rikelige overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet. Styremedlemmer har allerede vært på befaring på baneområdet og har informert klubben om hvilke kriterier som må oppfylles. Arrangørmessig er vi ikke i tvil om at dette vil  bli vellykket.

For petanquespesifikke detaljer er styret beredt til å følge opp noe tettere enn normalt. Særlig vil dette medføre tettere samarbeid hva baneforhold, utstyr og dommere angår. Vi har uttrykt sterkt ønske om at teknisk arrangør henter inn dommer fra utlandet, fortrinnsvis Sverige eller Danmark, og at denne utgiften skal dekkes av beløp som tilfaller klubben som arrangør.

Da klubben allerede har fullt skjema for juni måned, med mange store turnarrangementer, har vi sett oss nødt til å utsette NM til august måned, nærmere bestemt 14.-17. august . Vi understreker at vårt ønske var å avholde NM i juni, et tidspunkt vi de siste årene har sett som meget gunstig, men denne gang er dette dessverre altså ikke gjennomførbart. Vi ber om forståelse for dette og ser frem i mot flotte augustdager i Tønsberg! Som tidligere skøytearena er baneområdet forsynt med god belysning om dette skulle bli nødvendig.

NM 2015?

Vi minner om at teknisk arrangør av Norgesmesterskapene fra og med 2013 og inntil annet blir bestemt, mottar 75 % av deltakeravgiften, minimum 35.000 kroner. Styret forbeholder seg retten til å holde igjen deler av disse midlene såfremt arrangørklubben ikke løser de tildelte oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Bruk vinteren til å diskutere muligheten for at din klubb kan stille som teknisk arrangør av Norgesmesterskapet 2015. Vi ser gjerne at klubber melder sin interesse allerede sommeren/ høsten 2014.

Terminlisten 2014

Under årsmøtet tidligere i år ble det uttrykt sterkt ønske om at terminlisten bør offentliggjøres 1.desember. Dette er seksjonsstyret fullt innstilte på. Vi ber klubbene meddele sine ønsker om type turnering og tidspunkt så snart som mulig og senest innen 21. oktober.

Enkelte datoer må fredes. Kvalifisering til EM for veteraner er fastsatt til 24.-25. mai, og mesterskapet avholdes i Luleå  21.-22. juni. EM for damer og juniorer  går sannsynligvis av stabelen i august, men eksakt dato er ikke gitt. VM for herrer er  foreløpig satt til november.

Styret oppfordrer til at alle rankingturneringer avholdes i trippel. Vi ser samtidig behov for å beholde dobbelturneringer, gjerne mer uformelle, gjennom hele året. Variasjon er viktig, og dobler kan være av stor relevans for rekruttering og tiltrekke oss nye spillere.

Vi minner om at alle rankingturneringer skal ha ikke-spillende turneringsleder. I tillegg ønsker vi en ikke-spillende måldommer som kan hjelpe til ved behov. Dette for å sikre så stor objektivitet som mulig og for å hindre store forstyrrelser i spillet.

Hva tidsbegrensning angår ber vi om at dette unngås så fremt det lar seg gjøre. Vi aksepterer selvsagt unntak for denne regelen ved svært dårlig vær.

Som sesongavslutning ønsker styret å arrangere kvalifisering til europacupen medio september. Dette vil etter all sannsynlighet kunne gjennomføres utendørs.

- Og selvsagt håper vi at innendørsturneringer vil være mulig både tidlig og sent også i 2014!

Vi ser behov for nye typer turneringer og ønsker alle innspill velkomne

52SHARED CARE CONCEPT (29)should occur at regular intervals, depending upon viagra.

. Nå er tiden inne for å høste erfaringer og legge nye planer!

Ledermøtet

Tradisjonen tro innkaller vi til ledermøte. I  2014 faller datoen på 8. februar og møtet vil holdes på Ullevål Stadion. Invitasjon og program vil gå ut til klubbene samt publiseres på petanque.no i god tid.