Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Innendørssesongens aller siste Vestby-turnering ble avholdt 16. mars. Far og sønn hadde hentet inn forsterkninger fra Follo og gikk seirende ut av slaget.

Turneringsleder Ole Skorbakk forteller:

Lørdag 16 mars stilte 10 trippellag til start i den tradisjonelle Palmeturneringen i Vestby Petanque Hall. Det ble spilt fire runder Monrad etterfulgt av finaler/plasseringsspill.

Vinnere av Palmeturneringen 2013


Benny Bel-Lafkih, Gabriel Bel-Lafkih og Atle Smeby
 
Oddvar, Ranu og Marius W. var eneste lag som gikk ubeseiret gjennom grunnspillet. De møtte Svein, Jean Jaques og Mario i semifinalen. Dette ble et jevnt oppgjør som sistnevnte vant 13-12. Kitta, Reidun og Ragnhild hadde en dårlig start, og lå sist etter første runde. De klarte å reise kjerringa, og endte på tredje plass i grunnspillet og sikret finalespill.


 
Finalen så ut til å bli et jevnt oppgjør, og lagene fulgte hverandre til 5-5.  Da sa Atle, Benny og Gabriel takk for seg, og jobbet seg opp til ledelse 9-5. I siste runde var Svein, Mario og Jean Jacques (bildet over) uheldige med forsvarsspillet, og Atle og Benny sørget for stillingen 11-5. Gabriel hadde fortsatt to kuler igjen, og ble matchvinner med to sikre legg.

Svein Bruu, Mario Rodriguez og Jean Jaques Razaka kan lite gjøre uten kuler på stillingen 5-12 i finalen.


 
Gabriel Bel-Lafkih sikrer seieren i årets Palmeturnering.
 
 
Resultater Palmeturnering 2013

1. Atle Smeby, Gabriel Bel-Lafkih, Benny Bel-Lafkih
 
2

Såsom tidigare nämnts, är överkomliga en främsta faktorn i att påverka patientens acceptans och användning av en specifik terapi för ED. viagra no prescription Det finns inga data beträffande interaktion mellan sildenafil med icke-selektiva fosfodiesterashämmare såsom teofyllin eller dipyridamol..

• Rekommenderas: tester av beprövade värde i utvärderingen av de flesta patienter. buy viagra I radio ligandbindande studier sildenafil visade liten affinitet för α1-, α2-, och p-adrenerga receptorer, dopamin (D1 och D2), histamin (H1), 5-HT1, 5-HT2, muskarina och opoid receptorer och dihydropyridin, verapamil, diltiazem, och bensodiazepin-bindningsställen..

Dessa två typer skiljer sig morfologiskt och biokemiskt (Wyllie, 1980).Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna 'C' som mottog 1. köpa viagra på nätet lagligt.

EMEA 2005 Tabell 1: Studier uppbär påstådda effektivitet.Sildenafil grupperna visade medelvärden vid 3 månaders om '3' med 25 mg ( 'ibland, ungefär hälften av tiden'), mellan '3' och '4' med 50 mg, och nästan '4' med VIAGRA®, en oral terapi för erektil dysfunktion, är citratsaltet av sildenafil, en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) -specifik fosfodiesteras typ 5 (PDE5). viagra för män.

De urologer eller andra specialister kommer också att ge backup för någon behandling komplikationer hantera eventuella onormala kliniska eller laboratorieresultat som behöver ytterligare utvärdering och även genomföra en fullständig diagnostisk upparbetning på patientens begäran eller rättsmedicinska ändamål.Injektionsterapi med alprostadil eller en kombination av läkemedel är effektiv i en stor majoritet av patienter, även om utsättningsfrekvensen är vanligtvis hög (26). viagra.

Dessutom kan individuella preferenser rikta en patient att överväga lokal terapi före eller som ett alternativ till en oral läkemedelsterapi. cialis online I alla arter den övervägande utsöndringen var feces, som stod för 73-88% av dosen, i jämförelse med 6-15% för urin..

. Svein Bruu, Jean Jaques Razaka, Mario Rodriguez
 
3. Oddvar Karlsen, Ranu Homnian, Marius Wang
 
4. Kitta Møller, Reidun Johansen, Ragnhild Gillholm
 
5. Larry Young, Maija Juva, Bror Bøhler
 
6. Vidar Hauger, Knut Lomsø, Arne Olsen
 
7. Michel Rey, Eirik Holst, Ole Evenstad
 
8. Karin Østlund, Inge Aabol, Willy Mørkhagen
 
9. Knut Borgerud, Arild Kristiansen, Thor Arne Smestad
 
10. Bjørn Larsen, Dag Meisingseth, Pål Nordby


 

Tusen takk til Ole Skorbakk for tekst og bilder.