Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Lørdag 16. mars avholdes årsmøtet i seksjon petanque samt tinget i Norges Fleridrettsforbund. All relevant dokumentasjon følger under.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at trekning i anledning kvalifiseringsturneringen for klubblag til EuropaCup 2013 vil bli foretatt mens vi er samlet på Scandic Hotell i Asker.

Årsmøtet i seksjon petanque (sakspapirer) (langtidsbudsjett)

Tinget i FIF (saksliste) (deltakerliste) (beretning) (årsregnskap) (kontrollkomiteens beretning) (forslag ny lov, lovendringer) (handlingsplan) (langtidsbudsjett) (valgkomiteens innstilling)