Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Rekordtidlig rankingstart - Landslag og statsborgerskap - Innstramming av regler - Europacup - Innendørshall - Norgesmesterskapet

Terminlisten

Arbeidet med å sette sammen terminlisten for 2013 er inne i sin siste fase. Vi håper å presentere den endelige listen innen kort tid. Allerede nå kan vi røpe en svært gledelig utvidelse av sesongen:

- I 2013 begynner rankingsesongen allerede i februar!

Oslo Bouledrome Alliance var tidlig ute og ytret ønske om å avholde rankingturneringer i Sinsenhallen. Et par brikker måtte først på plass, men nå er forholdene lagt vel til rette for å innby til rankingturneringer.

Dette gleder vi oss virkelig til!

Lørdag 2. februar og lørdag 9. mars blir det for første gang i norsk petanquehistorie arrangert ranking -stevner i vinterhalvåret. Turneringene blir av plasshensyn avholdt som trippelturneringer.  Og spesielt med hensyn til å lokke langveisfarende til hovedstaden disse datoene vil det også bli arrangert turnering uten lisensplikt (kun klubbtilhørighet kreves) de påfølgende søndager (3. februar og 10. mars).

Utdeling av premie til rankingvinneren 2012 vil skje søndag 2. februar før turneringsstart.

Utendørssesongen åpnes tradisjonen tro 2. påskedag i Frogneparken. Resterende turneringer offentliggjøres så snart arrangementslisten er komplett.

Ranking

Styret ønsker større fokus på rankingen. Et skritt på veien vil være å invitere de seks spillerne øverst på tabellen til en utenlandsk turnering med reisestøtte fra seksjonen. Sted vil bli annonsert senere i sesongen.

Vi har for øvrig sett behov for å oppgradere poengtabellen, takket være stadig større deltakertall på turneringene.

Tobakk/Alkohol

I sesongen 2012 så vi dessverre et stadig tydeligere behov for innstramming av regler/straffetiltak ved overtredelser. Dette vil være tema på årsmøtet, hvor styret vil lansere følgende straffetiltak ved overtredelse av røykeforbud under spill:

1. Turneringsleder informerer
2. Advarsel - deretter utvisning
3. Eventuell rapportering til landslagstrener

Alkohol = Nulltoleranse under spill.

Ved utvisning av spiller får resten av laget fortsette.

Innendørshall

Styret i seksjon petanque er svært glade for arbeidet Oslo Bouledrome Alliance legger ned. Selv om hallen på Sinsen kun er en midlertidig løsning, viser engasjementet og besøkstallene at et petanqueanlegg i hovedstaden absolutt er viktig for miljøet og videre rekruttering. Følgelig er vi glade over at hallene i Vestby og Holmestrand fortsatt er meget godt besøkt og at en økning av haller ikke gir negative utslag. Vi er ikke større enn at vi alle har et ansvar om å støtte opp om alle tilbud.

Av mer permanente tilbud i Oslo er vi på stedet hvil. Den potensielle hallen på Hasle Løren, Arcus’ nå nedlagte produksjonslokaler, ble dessverre kun et luftslott. Da ny eier kjøpte seg inn i prosjektet ble det før jul bestemt at videre arbeid med idrettsarena skulle skrinlegges. Så til tross for stor innsats fra Oslo Idrettskrets og positive signaler fra kommunen ble resultatet av satsingen kun et nytt bolig-prosjekt - dessverre.

På lengre sikt vil et eventuelt OL på det sentrale Østlandet gi muligheter for gjenbruk av arenaer... men det er lang vei dit.

Norgesmesterskapet 2013

Arrangør er ennå ikke klar, men dato er fastsatt: 13. – 16. juni. Med dette er allerede en utvidelse av NM avslørt. Torsdag lanserer vi to nye klasser: Mix dobbel og V65.

 • Torsdag: Mix dobbel og V65 dobbel
 • Fredag: Singel og skyting
 • Lørdag: Trippel
 • Søndag Dobbel: Åpen, dame, V55 samt Juniormesterskapet

Mix dobbel gis rankingstatus, da denne øvelsen ikke er aldersbetinget. Legg også merke til at trippel avholdes på lørdag, og ikke søndag som tidligere. Vinnerne av trippel 2013 vil således bli premiert søndag morgen og kanskje også hedret med en Kongepokal, hvis vi er så heldige at vår søknad blir imøtekommet.

Årets NM anses som en prøveordning, gjeldende for NM 2013. Den videre utvikling av NM er satt som punkt på dagsordenen på årsmøtet.

NM-arrangør

Som nevnt har ingen klubber til dags dato uttrykt ønske om å stille som teknisk arrangør. Styret ønsker å gjøre oppgaven mer attraktiv:

Økning av deltakeravgift til kr 150 pr. øvelse i Norgesmesterskapet. Kr 75 pr. spiller i Juniormesterskapet.
Styret har vedtatt at arrangørklubb får 75 prosent av deltakeravgiften, minimum kr 35 000.

Denne garantien medfører krav til arrangørklubben. Pengene skal dekke visse fasiliteter. Interesserte må sende inn søknad og fremlegge konkrete planer. Følgende kriterier må dekkes:

 • Baneområde 15x4 er internasjonale mål, nok baner til alle, minimum 50 baner
 • Ønske (men ikke krav) om egen finalebane
 • WC, minimum to stykker
 • Telt eller annet egnet lokale med sitteplasser for bespisning mm dersom uheldige værforhold
 • Kiosk med min 1 varmrett per dag (lunsj). Næringsrik, men enkel bevertning. Moderate priser.
 • Nasjonalsang, musikalsk innslag. Ikke krav om korps.
 • Hotell, innhente gunstige priser for overnatting, tilrettelegge for bobil og telt
 • Dommere: 1 hoveddommer pr turneringsdag, 1 medhjelper, 1 reserve
 • Dommere i skytekonkurransen: 4 dommere, 4 fotdommere, 2 i sekretariatet
 • Lydanlegg
 • Strøm til sekretariat
 • Plass til sekretariat-telt, bord og stoler, stor poengtavle (min.mål utarbeides senere)
 • Poengmarkører til banene
 • Fire skytebaner

Europacup

Som ledd i prosessen med rekruttering av yngre spillere har styret søkt om deltakelse i Europacupen for U23. Ett lag er påmeldt.

Turneringen finner sted 23. – 24. mars i Luxemburg. Norge er trukket inn i pulje med Sverige, Tyrkia, Finland, Luxemburg, Spania.  De to beste lagene går videre i cupen.

Styret ønsker også å søke om plass i Europacupen for klubblag. Vi ber om tilbakemelding fra klubber som er interessert i å kunne delta – senest innen 1. februar 2013. Dette gjelder 6-8 spillere med lisens i samme klubb. Ved 6 spillere kreves 1 spiller av det motsatte kjønn, mens et lag på 8 spillere krever 2 spillere av det motsatte kjønn. 

De interesserte klubbene møtes nasjonalt til kvalifisering innendørs over en eller to helger. Selve spilleoppsettet for en slik kvalifisering vil vi komme nærmere tilbake til.

Deltakeravgiften vil for Norges del i 2013 være 150 Euro. Deltakerklubben må selv påregne å dekke utgiftene forbundet med deltakelsen, herunder reiseutgifter.

Da Norge foreløpig ikke har innendørsanlegg som tilfredsstiller Eurocupens krav må vi ta forbehold om dette ved påmeldingen. Arrangørklubb blir trukket blant de påmeldte lagene. Men det har også tidligere forekommet at laget som er blitt trukket ut som arrangørklubb har fått fritak for dette, og at annet lag i gruppen er valgt som arrangør.

Påmeldingsfrist av lag til årets Europacup for klubblag er 1. mars. Innen 1. april må navn på samtlige spillere sendes inn. Cupens første runde gjennomføres i de respektive arrangørland senest uke 30.

Landslag, statsborgerskap

Det ble både på kongressen under årets VM og på kongressen under EM poengtert at gjeldende regler om nasjonal deltakelse må overholdes. For Norges del, hvor vi har så vidt mange spillere med utenlandsk statsborgerskap, må vi være klar over følgende;

 • Under deltakelse i VM tillates 1 utenlandsk statsborger pr. lag.
 • Under deltakelse i EM tillates kun spillere med samme statsborgerskap. Foreløpig er ikke EM for veteraner innarbeidet i disse reglene, men det antas at ovenfornevnte også vil gjelde for veteranene i neste EM.

Med hensyn til deltakelse av utenlandske statsborgere i Nordisk mesterskap ble dette tatt opp på møte i Nordisk Boule Alliance i København i november. De øvrige deltakerlandene har klare regler her; Kun landets statsborgere kan delta på et landslag. Dette er nedfelt i bestemmelser i de nasjonale idrettsforbundene. Norges Idrettsforbund har ingen slike regler, men henviser til internasjonale regler for de ulike arrangementer. Under høstmøtet i København, hvor vi gjennomgikk vedtektene for gjennomføring av Nordisk Mesterskap ønsket Norge derfor å opprettholde som regel at alle lag (les norske) kan ha en ikke-norsk statsborger på laget. Dette ble innrømmet av de øvrige møtedeltakerne.

Landslagstrener

Jack Schillemans er engasjert som landslagstrener frem til oktober 2013. Dette betyr at han skal følge Norges landslag under Nordisk (ikke junior-klassen), herre-EM og dame-VM.

Årsmøtet må støtte et eventuelt videre engasjement etter dette.

Nordisk

Nordisk Mesterskap arrangeres 18. – 19. mai i Århus, Danmark. Norge vil søke om dispensasjon for våre juniorlag. Som kjent er grensen for å stille i denne klassen 17 år, et krav som Norge trolig ikke har forutsetninger for å innfri.

Nordisk Mesterskap for veteraner (55+) finner sted i august i Danmark. Arrangør er ennå ikke på plass, og vi avventer derfor nærmere dato. To norske landslag kvalifiseres til mesterskapet, men det vil være muligheter for flere nordmenn å spille.

Trolig vil dette være siste gang Nordisk for veteraner arrangeres som en egen turnering. De nordiske forbundene vil ta opp til avstemming om man ønsker å inkludere veteran-klassen i Nordisk Mesterskap. Norge stemte ja til forslaget. Dette på bakgrunn av at det har vist seg svært vanskelig å finne arrangørklubb til veteranmesterskapet, all den stund arrangøren ikke har noen oversikt over hvor mange deltakere det vil bli i mesterskapet.

Nordisk samarbeid

Under møtet til Nordisk Boule Alliance i høst ble en rekke felles aktiviteter diskutert. Ikke minst ble fokuset rettet mot juniorene og våre felles vanskeligheter med rekruttering blant de yngste. En juniorsamling i Sverige er allerede under planlegging, et initiativ vi håper og tror vil være verdifullt og noe å bygge videre på.

Årsmøte 2013

Sist, men ikke minst ønsker vi å minne om årsmøtet i seksjon petanque og tinget i Fleridrettsforbundet. Brev om dette vil gå ut til klubbene, men meld gjerne om interesse til klubbens leder allerede nå. Frist for forslag til saker til årsmøtet samt navn på deltakere er 10. februar.

Med dette takker vi for et begivenhetsrikt og flott petanqueår, og ønsker 2013 velkommen med åpne øyne. Vi har masse å se frem til, både på og utenom banen. Godt nytt år!