Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Trekning ble foretatt tirsdag kveld. Se deltagere og trekning av puljespill:

Skyting

46 spillere fordelt på 8 klubber. Ingen trekning, kvalifisering skjer fortløpende etterhvert som spillerne blir ledige.  (Se alle deltagere)

Singel

90 spillere fordelt på 10 klubber. 10 puljer a 6, 6 puljer a 5. De to beste fra hver pulje går videre. (Se puljespill)

Juniormesterskapet

4 lag fra 4 klubber. Alle møter alle to ganger, rekkefølgen er trekt. Finale. (Se alle deltagere)

Åpen dobbel

40 lag fra 8 klubber. 10 puljer a 4 lag. To går videre fra hver pulje. (Se puljespill)

Damer dobbel

8 lag fra 5 klubber. 2 puljer a 4 lag. (Se puljespill)

Veteran dobbel

16 lag fra 8 klubber. 4 puljer a 4 lag. (Se puljespill)

Trippel

41 lag fra 10 klubber. 8 puljer a 4, 3 puljer a 3. To går videre fra hver pulje. (Se puljespill)