Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Hva er Petanque?
Petanque er et kulespill som spilles med stålkuler på et underlag av grus. Målet for spillet er å komme nærmest en liten kule av tre, denne har mange navn, men kalles i Norge hovedsakelig for "grisen".

Når alle kuler i en omgang er kastet, får det laget som har kulen nærmest grisen poeng, og laget får et antall poeng lik hvor mange kuler de har nærmere grisen enn motstandernes beste kule. En omgang kan også ende uavgjort, for eksempel hvis det ikke er mulig å avgjøre hvilket lag som har kule nærmest grisen, det utdeles da ingen poeng i en slik omgang. En kamp vinnes av det laget som oppnår 13 poeng først, og det spilles så mange omganger som er nødvendig for dette.

Petanque kan spilles som trippel, dobbel eller singel. I trippel og dobbel har hvert lag 6 kuler, og kan altså i en omgang oppnå maksimalt 6 poeng. Hver spiller på laget skal kaste like mange kuler i en omgang. I singel har hver spiller 3 kuler.

En kamp begynner med loddtrekning, og det laget som vinner denne skal kaste første kule i den første omgangen. Først tegner man en ring med diameter

Det laget som har sin kule lengst bort fra grisen, skal nå fortsette å kaste inntil de har en kule nærmere grisen enn motstanderne (ta poenget) eller ikke har flere kuler igjen . Å ta poenget kan gjøres på 3 måter : 1) legge en kule nærmere grisen, 2) skyte bort motstandernes kule eller 3) med sin kule flytte grisen bort fra motstandernes kule. Når bare det ene laget har kuler igjen, kan de fortsette å spille for å få poeng evt. få flere poeng, eller de kan avstå fra å kaste hvis de ikke trenger flere poeng (har 13) eller er redd for å endre situasjonen (flytte på kuler) slik at motstanderne får poeng.

Neste omgang starter ved at det laget som fikk poeng i forrige omgang tegner en ring rundt grisen der den ligger, og som i første omgang skal alle kuler i den nye omgangen kastes fra denne ringen.

Beslektede spill
Det finnes flere spill som ligner på petanque, og disse kalles ved et fellesnavn for boule. Det som er mest kjent i Norge er boccia, andre spill er Jeu Provencal og Lyonaisse. Petanque er på verdensbasis det klart største, selv om det sannsynligvis er det yngste.

Det som skiller petanque fra de andre spillene er utkastet, i petanque skal man stå stille i ringen inntil kulen har landet, mens man for eksempel i Lyonaisse kaster kulen mens man løper. Petanque er derfor meget godt egnet for f.eks. bevegelseshemmede, og kan godt spilles fra rullestol. Ordet petanque er utledet av "stå med bena sammen"

Opprinnelse
Spill av typen petanque er registrert i Guinnes Rekordbok som verdens eldste sport på grunnlag av funn i egyptiske farao-graver fra ca. år 3000 før vår tidsregning. I slike graver har man funnet kuler som skulle tilsi at man allerede dengang spilte et spill som må ha minnet om dagens petanque.

Petanque slik vi kjenner den i dag er utviklet i Frankrike, og kommer fra en landsby i Sør-Frankrike. Historien forteller at man i denne landsbyen spilte et besklektet spill, men da landsbyens beste spiller fikk en skade som gjorde at han ikke kunne gå laget man et nytt spill slik at han fortsatt kunne delta.

Organisasjon
Petanque er organisert i FIPJP (Federation Inernational de Petanque et Jeu Provencal).

Forbundet holder kongress i forbindelse med verdensmesterskapet i åpen klasse som arrangeres hvert år. Det arrangeres også verdensmesterskap for damer og juniorer, disse blir arrangert annethvert (alternerende) år.
FIPJP har ca. 60 medlemsland.

Utbredelse
Petanque spilles over hele verden bortsett fra i Mellom og Sør-Amerika, hvor det ikke finnes nasjonale forbund tilknyttet FIPJP. Petanque står sterkest i Frankrike, i nabolandene og i de tidligere franske kolonier . Land som Tunis, Algerie og Marokko har i tillegg til Frankrike, Italia, Spania og Belgia dominert verdensmesterskapene.

Petanque i Norge
Norsk petanque oppstod gjennom innvandring fra Frankrike og Spania. Norges Petanqueforbund ble stiftet (som Norges Bouleforbund) i 1984 av de tre første klubbene i Norge, som var Oslo Petanque Club, Christiania Boule Club og Follo Petanca Klubb
1 september 2007 ble NPF oppløst og fra samme dato gikk vi inn i Norges fleridrettsforbund og ble en egen seksjon kalt seksjon petanque.

Petanque er fremdeles konsentrert i Stor-Oslo, men har nå ekspandert til resten av landet. Klubbene dekker fylkene Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Rogaland og Hordaland. I tillegg spilles det petanque i miljøer som ikke er tilknyttet forbundet i både Midt- og Nord-Norge.

Det arrangeres hvert år Norgesmesterskap i

* Singel åpen klasse (åpen klasse = alle kan delta, men må ha lisens)
* Dobbel åpen klasse
* Trippel åpen klasse
* Dobbel for junior
* Trippel for damer
* Dobbel veteran (55+)

Disse arrangeres alle i løpet av en helg, normalt den andre i august, og dette er årets store petanque-begivenhet nasjonalt.

Norge i internasjonal petanque
FIF seksjon petanqe har siden stiftelsen vært medlem av FIPJP. Norske lag deltar i alle verdensmesterskapene, Nordsjø mesterskapet samt i Nordisk mesterskap. 

Norske resultater internasjonalt
Norge kom til kvartfinalen under VM i Maspalomas i 1998. I VM kan hvert medlemsnasjon i FIPJP stille med ett lag, samt at arrangørlandet og tittelforsvarerne får et ekstra lag.

Som i flere andre sportsgrener er det damene som setter Norge på kartet internasjonalt. I 1996 klarte damelandslaget en 4.plass under VM i Pori, Finland. Tidligere har man oppnådd en 8.plass i ‘94 og en 6.plass i ‘92

- Myocardial Infarction, MI viagra kaufen preis • Ejaculation.

42Direct Treatment Interventions• Discuss with the patients, and if viagra no prescription.

• Dynamic Infusion Cavernosometry, Cavernosography cialis online - consider increased risk of haematoma.

. Beste resultat fra Junior-VM er en 9.plass fra ‘95. Norge har 2 ganger vunnet Nordisk mesterskap i åpen klasse.


Hvilke kuler skal jeg velge?

Her følger noen enkle råd hvis du har planer om å kjøpe nye konkurranse-kuler.

- Diameter?
Når du skal velge diameter på kulene, er et moment at kulen bør passe i hånden din.  Du kan velge fra 71mm til 80mm i diameter. De største og minste må normalt spesialbestilles hvis de i det hele tatt kan leveres (jo dyrere kuler, jo større sannsynlighet for at du kan få akkurat den størrelsen du vil ha!).  Hvis du er skytter er det vanlig å velge den største størrelsen som passer, som legger den minste.  Det sier seg selv at muligheten for å treffe på et skudd øker noe hvis man spiller med en større kule . (Leif Høgberg spiller med 80mm !).

- Mønster ?
Et mønster på kulen gjør det lettere å gi kulen riktig rotasjon i utkastet, og vil derfor heller velges av en legger enn en skytter.  Mønsteret gir også en identifiserings-effekt når kulene er i spill, slik at man slipper å snu på kulene for å se hvem de tilhører.  Det finnes mange grader av mønster, de mest ekstreme har nesten bare riller.  Det finnes også et merke med "knotter" på kulen.

- Vekt?
Du kan kjøpe kuler med vekt fra 660 gram til 800 gram.  En tyngre kule vil "grave seg ned" i nedslaget, og vil derfor være lettere å legge med enn en lett kule, men en lettere kule er bedre å skyte med.  Valget vil derfor være avhengig av om du oppfatter deg selv som skytter eller legger.

- Hardhet?
Kuler fåes med hardhet (målt i kilo pr. kvadratmillimeter) fra 110 (myk kule) til 140 eller mer (hard kule).  En hard kule beholder sine egenskaper (overflate, størrelse og vekt) lengre enn en myk kule og er som oftest billigere.  En myk kule har fordeler under spill, den "spretter" mindre, og blir lettere liggende igjen når du skyter med den.  Dog er dette marginale betraktninger, en nybegynner vil neppe merke forskjell.  Men de myke kulene slites fortere, og du må kjøpe nye etter en periode avhengig av hvor mye du spiller.

- Rustfritt?
Rustfrie kuler har lenger levetid en kule som ruster, men noen har problemer med at rustfrie kuler har for en overflate som føles for glatt å spille med.  Det blir da vanskelig å gi kulen den riktige rotasjon i utkastet.  Rustfrie kuler er normalt noe dyrere i innkjøp.

- Merke?
Det finnes ikke noe holdepunkt for å si at et merke er bedre enn et annet.  Derfor kan du la din leverandørs merkevalg være rettledende for deg.

Kjente merker : Obut, JB, Boule Bleu, Azer, Integrale +++

Se artikkel om kulekjøp HER

Regelverk.
En kule kan ikke ha en diameter mindre enn 70,5mm.  Du får ikke kjøpt kuler mindre enn 71mm, men med slitasje blir de fort mindre.

Vekten kan ikke være under 650 gram, slik at kjøper du en kule som veier 660 gram, så vil den være ulovlig etter en stund.

Kjøper du kuler som ligger helt ned mot en av minimums-grensene, vil det derfor fort bli dyrt å ikke gå for en rustfri kule med hardhet >= 120.

Kuler selges i sett på tre, MEN du behøver ikke bruke 3 like kuler når du spiller singel/dobbel.  Det er helt opp til deg selv!  Men de tre kulene du velger, må du spille hele partiet med.

 

Tekst: Bjørn Lyster, bearbeidet og forkortet av web-redaktøren.