Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

For en tid tilbake søkte Svein Bruu i Aftenpostens gamle arkiver og fant, mellom reklamer for pels og nymotens fjernsynsapparater, fagre ord om petanque. Kan dette være Norges eldste artikkel om petanque?

Screenshot fra Aftenposten

Aftenposten lørdag 14. desember 1963

Trekkfugllandsby på solsiden av Pyreneene
Om maskulin livskunst, olympisk ånd og tre tusen katter

”Mennene i Collioure, skrev vi, er i all vesentlighet mest opptatt av to ting. Den ene og viktigste er et spill som kalles ”petanque” og som så vidt vi kan se er det samme som ”Boccia”, noe enhver norsk pensjonatgjest fra mellomkrigsårene skulle være vel kjent med

- laminectomy What is sildenafil citrate? The advantages of Vacuum Device Therapy (VCD).

. Personlig har vi en forstilling om at spillet egentlig er av russisk opprinnelse, og at vi har sett det omtalt i et skuespill etter en novelle av Tjekov. Det får være som det vil med opphavretten, her i landsbyen går i alle fall spillet ut på at mennene samles i parken alle dager unntagen onsdag og søndag formiddag – da er det marked – medbringende to stålkuler hver samt en liten trekule . Stålkulene har parvis forskjellig farge og mønster slik at de kan holdes fra hverandre, og trekulen er rød. Vi skal ikke komme nærmere inn på spillets mangfoldige finesser, utnyttelse av terrenget, krokkeringer, skrukast og diverse andre sportslige detaljer som høster spontan applaus når de blir vel utført, men vi vil gjerne nevne at ånden er den rette. Den er olympisk. Her spilles kun for å delta, ikke for å vinne. Den dyktigste vinner, det er som det skal være, men han har ikke annet igjen for det enn æren av å kaste den lille røde kulen, slik at neste spill kan begynne. Her er det ikke snakk om treningsleirer halve året eller erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Og det vil vi gjerne ha sagt i samme åndedrett: Sjelden har vi sett så mange og så gode tapere som blant de nidkjære petanquespillerne i Colloure. De brøler opp på sydlandsk vis, men de brøler med et smil.”

Av Finn Bjørnseth

(Se PDF av avissiden)

Webredaktørens apropos:

I artikkelen nevner Bjørseth novelleforfatteren og dramatikeren Anton Pavlovitsh Tjekhov (1860-1904). Ved siden av Shakespeare og Ibsen er han blant de mest spilte dramatikerne i verden . Er det noen av dere lesere som vet hvilket skuespill artikkelforfatteren nevner?