Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Utendørssesongen nærmer seg slutten og styret i VPH har begynt å forberede innendørssesongen.

Vi håper/regner med minst like god deltagelse i Vinterserien i år som tidligere.

Første turnering i hallen er Terje Bratlies Minneturnering som arrangeres lørdag 1. oktober.

Invitasjon kommer senere.

Lørdagsspillet "Karusellen" starter opp lørdag 8. oktober. I år vil det bli noen endringer i turneringsformen. Mer info om dette kommer.

- Men først, påmeldingen til Vinterserien:

INVITASJON TIL
VINTERSERIEN 2011/2012
I VESTBY PETANQUEHALL

Det spilles dobbelkamper. Hvert lag stiller med fire spillere.
Påmeldingsfristen er 19. september 2010.
Påmelding til Mike Barker, mob. 48 13 09 93
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Serien begynner i uke 41 (10.-13 oktober). Terminliste og mer informasjon kommer straks etter påmeldingsfristen.
Startkontingent: kr 2.000 pr lag. Innbetales til kontonr. 1080 21 37325
v/ Knut Borgerud
Planetveien 7
1540 Vestby

Husk å oppgi lagets navn og kontaktperson.

For Vestby Petanquehall
Ole Skorbakk