Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Nordisk Mesterskap for veteraner fant i år sted 7. og 8. august i Åbo (Turku), Finland. Norge stilte med to lag.

Kvalifiseringen til mesterskapet ble gjennomført i Fredrikstad allerede i tidlig i mai. De to beste lagene kvalet til Nordisk Veteran og det hele endte med hjemmeseier! Derimot ønsket kun en av spillerne fra vinnerlaget å delta i Nordisk, og valgte i ettertid å danne lag sammen med deler av kvalifiseringens fjerde beste lag. Kvalifiseringens nestbeste lag stilte fulltallig.

Dette ga følgende landslag:

Norges tropp til Nordisk Veteran 2011

Norge 1: Arne Bergmål  -  Rolf Finstad  - Odd Porsmyr  - Thor Arne Smestad
Norge 2: Ståle Baksetersveen  -  Maija Juva  - Larry Young 

Signe Hovind reiste som delegat og spilte dessuten som reserve på sistnevnte lag.

I tillegg var det anledning for øvrige veteraner å melde på lag. Drøyt tjue lag, i hovedsak finske lag, utenom landslagene stilte i mesterskapet.Norge deltok kun med sine to landslag.

Nordisk Veteran åpnet ballet 6. august der landslagene fra Finland, Sverige, Danmark og Norge møtte hverandre. Dette ga seks kamper til hvert lag

Hypertension d. viagra no prescription Det är rimligt att diskutera fördelar, risker och kostnader för de tillgängliga behandlingsstrategier med patienten och har patienten aktivt delta i valet av terapi (delad beslutsfattande) Behandlingen väljs av en patient kommer att påverkas inte bara av frågor sådana som effekt och säkerhet utan också av patientens kulturella, religiösa och ekonomiska bakgrund..

320), en metabolit som bildas genom förlust av en två kol-fragment från piperazinringen (UK-150.Denna information har tagits med i produktresumé. viagra online.

Distribution - Ungefär 96% av sildenafil var bundet till plasmaproteiner, men dess potential för interaktion med samadministrerade läkemedel på grund av förskjutning är begränsad på grund av dess relativt höga distributionsvolym, som är cirka 100 l efter i. köp viagra In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5..

2. sildenafil online anorgasmi) eller livsstilsfaktorer (t ex emotionell stress) och dessa bör åtgärdas..

Den rationella val av terapi för patienter är endast möjligt efter lämplig utbildning, inklusive information om sexualitet och alla behandlingar mot erektil dysfunktion. viagra canada En större minskning av blodtrycket detekterades i patienter med nedsatt njurfunktion jämfört med friska försökspersoner..

Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna 'A' som fick 0.I framtiden, kan kombinations oral behandling användas för potentiellt additiva eller synergistiska åtgärder (t ex sildenafil och apomorfin). cialis 20mg.

. Øvrige lag kivet om seiere i et modifisert sveitsisk system med fem omganger.De åtte beste gikk videre til søndagens sluttspill hvor de møtte landslagene.

Artikler fra mesterskapet:

- Og slik gikk det: (underveis) (etter mesterskapet)

Relatert artikkel:

Kvalfisiering til Nordisk Mesterskap for veteraner