Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Lenge siden forrige rankingturnering? Ja visst, men fortvil ei. Lørdag er det på’an igjen med selveste Frisco Cup. 

Nå er det to uker siden forrige rankingturnering og Frisco Cup er nærmest frem i tid: lørdag 14. Mai. Vi håper på stort oppmøte i turneringen som er kalt opp etter spilleren som startet klubben i Follo. Francisco Sabatar, eller Frisco om du vil, var tre ganger spansk mester, spilte tre VM for Spania og han ble to ganger norsk mester. Han spilte ett VM og en gang Nordsjø for Norge. Han var med å stifte forbundet i 1984 og var "sjefslobbyist" da Norge søkte opptak i FIPJP. Han var i to perioder forbundets president.

Om Jan Eggum hadde hatt petanque i minnet da han skrev sin superslager Kor E Alle Helter Hen hadde nok sangen fått med seg mange navn fra Follo Petanca Klubb.  Frisco er kanskje den største i Follo-sammenheng, men det er jammen mange rett under…

Møt opp og opplev skikkelig petanquekultur i Norge!

Dato: 14.mai
Turnering: Frisco Cup
Status: Ranking
Arrangør: Follo Petanca Klubb
Sted: Sofienmyr
Tid: kl. 10.00
Spilleform/oppsett: Åpen, gruppespill, trippel
Pris: kr. 50 pr. spiller
Påmeldingsfrist: Påmeld. på bane kl. 0930
Kontaktperson: Mike Barker, mob. 48 13 09 93

Historikk: Frisco Cup

Vi er usikre på hvor lenge denne turneringen har eksistert, de første sikre resultater vi har under navnet Frisco Cup er fra 1991, men her mangler de fleste navnene. Dessverre er det her noen hull i riksarkivet over petanqueresultater, så er det noe der ute som har resultater oppfordres disse til å sende det inn. Turneringen er som dere ser alltid vært gjennomført i trippel som for Follospillere er den virkelig ekte turneringsformen i petanca (- som sporten heter i Follo).

2010
1. Larry Young, Bror Bøhler, Bo Thieu-Cong
2. Lisbeth Fossen, Marianne Myrbråten, Maija Juva
3. Oddvar Karlsen, Rune Kristoffersen, Tom Johansen
4. Morten Groth, Vidar Hauger, Bjørn Kopperud

2009
1. Lisbeth Fossen - Ronny Gudmundsen - Tom Johansen
2 . Lars S. Bruu - Benny Bel Lafkih - Lars Bentsborg
3. Ole Chr. Hågensen - Stephane Guillemenot - Robert Pettersen
4. Svein Bruu - Morten Torp - Jean Jaques Razaka

2008
1. Tom Johansen - Trond Rekdahl - Stephane Guillemenot
2. Olivier Nadreau - Manh Oang - Jocelyn Lamon
3. Jon Norborg - Jan Slevigen - Bjørn Otto Weum
4. Maija Juva - Larry Young - Samuel Colin

2007
1. Benny Bel-Lafkih - Ole Chr

and may be sold over-the-counter (without prescription) buy viagra important bearing on diagnosis and treatment.

. Hågensen - Robert Pettersen
2. Maija Juva - Larry Young  - Bror E. Bøhler
3. Trond Rekdahl - Ronny Gudmundsen - Tom Johansen
4 . Mohammed Zahri - Jean-Jacques Razaka - Samuel Colin

2006
1. Mohammed Zahri - Jean-Jacques Razaka - Lars Bentsborg
2. Vidar Hauger - Ulf Lundby - Rolf Bolstad
3. Robert Olsen - Øivind Bjordal - Per Aamodt
4. Tom Johansen - Trond Rekdahl – Marius Breimo

2005
1. Marius Breimo - Stephane Guillemenot - Leif Høgberg
2. Thieu Cong Bo - Mohammed Menzhi - Dinh Manh Hung
3. Tom Johansen - Robert Pettersen - Benny Bel-Lafkih
4. Steinar Andersen - Dag Nygaard - Svein Woldsund

2004
1. Elisabeth Hågensen - Elin Rue - Ronny Gudmundsen
2. Lisbeth Bruu – Ellen Andersen – Steinar Andersen
3. Thieu Cong Bo - Tony Manzano - Vidar Hauger
4. Rune Fuglesang - Mario Rodriguez - Arne Olsen

2003
1. Trond Rekdahl - Ronny Gudmundsen - Erik Johansen
2. Maija Juva - Larry Young - Bror E. Bøhler
3. Kjell Aune  - Benny Bel-Lafkih - Ole Chr. Hågensen
4. Mario Rodriguez- Robert Olsen - Øivind Bjordal

2002
1. Ingrid Hauger - Tony Manzano - Tom Johansen
2. Magnus Utgård - Benny Bel-Lafkih - Ole Chr. Hågensen
3. Trond Rekdahl - Ronny Gudmundsen - Erik Johansen
4. Rolf Erlandsen - Rune Fuglesang - Michael  Barker

2001 -

2000 -

1999
1. Trond Rekdahl – Steinar Andersen - Erik Johansen
2. Vidar Hauger – Ingrid Hauger – Arve Michaelsen
3. Mohammed Zahri - Jean-Jacques Razaka – Lars Bruu
4. Thieu Cong Bo – Roger Støa – Leif Høgberg

1998 -

1997
1. Tom Johansen – Oddvar Karlsen – Kjell Hide
2. Trond Rekdahl – Freddy Bruu - Erik Johansen
3. Øyvind Bjordal – Per Aamot – Geir Johansen
4. Vegard Bjordal – Andre Erdahl - Ole Chr. Hågensen

1995
1. Jean-Jacques Razaka – Marius Breimo - Ronny Gudmundsen
2. Oddvar Karlsen – Rune Kristoffersen – Thorodd Arnesen
3. Morten Sjøberg - Lars Bentsborg – Lars Bruu
4. Trond Rekdahl – Mario Rodriques - Erik Johansen

1994
1. Vidar Hauger - Ronny Gudmundsen – Lars Bruu
2. Grethe Johansen – Hanne Arnesen – Lisbeth Fossen
3. Morten Torp - Jean-Jacques Razaka - Trond Rekdahl

1993
1.    Odd Erik Høye – Vegard Bjordal – Vidar Hauger
2.    Kenneth Andersen – Ingrid Hauger – Ellen Johansen
3.    Hanne Arnesen – Grethe Johansen – Lisbeth Fossen
4.    Lars Karlsen - Per Klevenberg – Dag Alstad

1992
1. Morten Torp - Jean-Jacques Razaka – Robert Ferrero
2. Vegard Næss – Truls Marthinsen – Arne Kjærsrud
3. Frank Pedersen – Morten Sjøberg - Lars Bentsborg
4. Lars Karlsen – Oddvar Karlsen – Rune Kristoffersen

1991
1. Morten Sjøberg - Larry Young - Lars Bentsborg
2. Trond Rekdahl - ? - ?