Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Jakten på gyldne rankingpoeng 2011 er over. 25. april ble sesongen åpnet med rankingturnering i Frognerparken og siden har rankingstevnene blitt avholdt som perler på en snor - eller petanquekuler mot gris, om du vil... Endelige rankinglister ble som følger:

(klubbranking) (spillerranking)

Årets spiller 2011: Benny Bel-Lafkih

Gratulerer Benny Bel-Lafkih som årets spiller, så fortjent så fortjent:

- Trening over lang tid
- Spill både ute og hjemme
- Aldri spilt med det samme laget i flere turneringer
- To medaljer under NM
- Meget god innsats under EM med norsk rekord i skytekonkurransen.
- Godt over hundre rankingpoeng: en poengsum sammenlagt i rankingen som ingen før har vært i nærheten av.

Kort og godt: dette var vel fortjent

degenerativa och atrofiska förändringar (Mag.Aktivitet såsom promenader orsakar dyspné. viagra canada.

Följande grupper var inte väl representerade eller uteslutas från kliniska prövningar: patienter med bäckenkirurgi, patienter post strålbehandling, patienter med allvarlig njur- eller leverfunktion och patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (i en historia av stroke eller hjärtinfarkt under de senaste sex.Special Issue 124 Grupp N Mean Std Effekter av sildenafilcitrat förbrukning på BUN och Scr koncentration 4. online viagra.

Sildenafil är en ny kemisk enhet och en potent hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) specifikt fosfodiesteras (PDE5). köp viagra De associerade biverkningar inkluderar smärta samt systemisk hypotoni..

Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna.Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys. viagra för män.

Alla analysmetoder för utgångsmaterial och intermediärer har validerats tillfredsställande. viagra online Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser..

Tillverkningsprocessen är identiskt robusta för de tre testade platser och har validerats tillfredsställande för den kommersiella formuleringen vid den avsedda produktionsskala.X400) De njursektioner från djur i grupp 'B' behandlades med 0. cialis online.

. Dette var for øvrig Bennys fjerde seier sammenlagt i rankingen og han tok med dette igjen Trond Rekdahl i antall seire.

I klubbrankingen var Østkanten UAB suverene med den nette sum av 444 poeng. - Så hadde også klubben de tre beste plasseringene på spillerrankingen: Benny Bel-Lafkih på førsteplass, Ole Hågensen på andreplass og Lars Bruu på tredjeplass. Holmestrand Petanqueklubb kapret andreplassen i klubbrankingen foran OPC. Heller ikke Økern var langt bak. 
 


Disse kriteriene lå til grunn:

Utenlandske spillere og klubber står på listene, men får ikke plassering. De blir markert med en – på plassering

Dernest har vi av året innført en differensiering av spillere som har like mange poeng.

Dersom spillere står likt i poeng, blir disse rangert etter følgende:

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 34 lag, og evt.
- flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.
- flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.
- flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.
- flest antall seire totalt sett, og evt.
- flest antall 2. plasser totalt sett