Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Norges framtid er i trygge hender under rutinerte Leif Høgbergs ledelse.

Parallelt med vinterens landslagssamlinger for de kvalifiserte lagene til Nordisk Mesterskap, har Seksjon Petanque også gitt et tilbud til juniorspillere. Leif Høgberg stiller som trener, og forteller her om treningene så langt og fremover mot Nordisk:

"Målet var, og er fortsatt, at Norge for første gang på lang tid skal klare å stille med 2 lag i juniorklassen. Så langt har 8 spillere vært innom på de 4 samlingene vi til nå har gjennomført. Av de 8 har 5 spillere bekreftet at de vil være med hele veien.

Første laget er allerede klart, det består av Eivind Simonsen, Jørgen Danielsen og Henrik Johansen, alle fra Økern Petanque Club

always or34 sildenafil.

. Andre laget består foreløpig av Marthine Nielsen fra Østkanten og Jonas Blystad fra Økern Petanque Club. Men vi jobber med og håper innen kort tid å ha en tredje spiller på plass.

Samlingene startet i desember, et halvt år før mesterskapsdagene. Med et såpass langt tidsperspektiv, kunne vi satse bredt, både mot ferdighetsutvikling og spillforståelse/ taktikk. Og siden kasteferdighet/teknikk krever langsiktighet og skal være innarbeidet i god tid før konkurransemålet, var det naturlig å vektlegge ferdighetstrening tidlig i samlingsperioden. Fokus ble først og fremst rettet inn mot leggemomentet, spisset inn mot ferdighet for lave kast, siden Frognerparken innbyr til lave kastvarianter. Den første treningsdagen ble det terpet mye. Det oppleves sikkert kjedelig, men i idrett er det nå en gang slik at veien til det spennende målet ofte går gjennom et kjedelig landskap.

Etter den første terpedagen, har treningen i økende grad vært rettet inn mot taktiske prinsipper og taktisk tenkning under spill. På disse områdene gjenstår det mye arbeid, derfor vil all trening fra nå av i hovedsak være kamptilpasset. Da vekslende mellom perioder hvor spillet blir coachet og perioder hvor spillerne bruker erfaringer så langt til å ta egne taktiske beslutninger . I den grad lagene til nå har spilt fritt, har det vist seg å være til dels store variasjoner i det å kunne utnytte eksisterende ferdighet sammen med et godt teknisk fokus i spillsituasjonen. Her ligger en utfordring vi må jobbe hardt med helt frem til mesterskapet. Derfor vil treningstilbudet bli betydelig utvidet når utesesongen begynner.

 Under opplæring

Treningen med tak over hodet avsluttes den 10. april. Da står turnering på programmet, og jeg håper vi den dagen kan stille med to komplette juniorlag. Deretter blir det trening 2 ganger i uken, med oppstart 12. april, tirsdager og torsdager fra klokken 18 og utover, forutsatt at værforholdene ikke er umenneskelige. Frognerparken blir stedet.

Ellers ser jeg for meg at tirsdags- og torsdagstreningene blir en slags nasjonal dugnad for å ruste juniorene til best mulig innsats i Nordisk. Derfor inviteres seniorspillere som anser seg selv som aktuelle for representasjon, men som ikke er på landslagene nå til å delta på treningene. De kan da få matchtrening og juniorene kan få kvalifisert motstand å bryne seg på. I møblerte hjem kalles dette en vinn – vinn situasjon, i mitt umøblerte hode er ikke dette annet en den sjølberegning vi nordmenn var gode på helt til olja kom og tok oss. Undertegnede vil delta på treningene som coach for juniorlagene, og det vil også bli gitt tilbud om individuell veiledning når det er nødvendig . "


Tekst: Leif Høgberg
Foto: Signe Hovind