Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Årsmøtet finner sted 2.april 2011. I disse dager vil sakspapirer til delegatene bli utsendt. Også andre interesserte har tilgang til disse papirene... 

Selv om man ikke er delegat kan man nå lese sakspapirene her på petanque.no og dermed få et innblikk i det som blir tatt opp på årsmøtet.

(Årsmøte seksjon petanque 2011)

I etterkant av årsmøtet vil det bli skrevet en protokoll som blir formidlet på petanque.no.