Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Larry Young, soleklar vinner av Karusellen.

Siden nyttår har 49 spillere vært innom Vestby Petanque Hall en eller flere lørdager for delta i Karusellen. Til sammen har Karusellen blitt arrangert  ni lørdager. Det er de seks beste resultatene som teller og 15 spillere har deltatt seks ganger eller mer

PDE5 är närvarande i corpus cavernosum bryts ner cGMP, sildenafil förhindrar nedbrytningen av cGMP och, förstärker sålunda den inducerade erektila svaret.När väl vald, kan penis proteser vara förknippade med höga patienttillfredsställelse (28). viagra online.

Fosfodiesteraser är de enzymer som är ansvariga för nedbrytningen av den intracellulära andra budbärare av kväveoxid dvs cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) (15,16) och PDE V är den dominerande isoformen av fosfodiesteras finns i korporal glatt muskulatur (15,17). viagra fast delivery 43 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade markerade snedvridning av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer, och degenerativa och atrofiska förändringar..

Aktiv substanceSildenafil citrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en profil löslighet beroende av pH.Primära analysisMain Studier - Effekten av sildenafil 25, 50 och 100 mg jämfördes med placebo i de två fast dos studier (studier 102, 364), medan i de två placebo flexibla dosstudier, betvingar startas på en dos på 50 mg (studie 103) eller 25 mg (studie 363) och tilläts att justera dosen uppåt eller nedåt baserat på effekt och tolerans. viagra kvinna.

Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd.Deras användning är uppmuntras under den inledande utvärderingen. viagra för män.

ITT-analys (fast dos studier) indikerade överlägsenheten hos sildenafil jämfört med placebo vid alla doser i fråga om de huvudsakliga slutpunkter (tabell 2). cheap viagra En ökning av AUC och Cmax för sildenafil observerades med en ökning i dos efter att jag..

43 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade markerade snedvridning av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer, och degenerativa och atrofiska förändringar.Vid rekommenderade maximala doser, finns det en 80-faldig selektivitet över PDE1, och över 700-faldigt över PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 och 11. cialis online.

. Karusellens siste runde denne vinteren ble avholdt 5.mars. 

Nok en gang var det Larry Young som viste seg som beste spiller i Karusellen, og han markerte dette med å vinne alle sine fire kampene i siste runde og bli lørdagens beste spiller. Også i høst tronet han øverst på sammenlagttabellen, se artikkel HER.

Andreplassen i Karusellen gikk til Pål Nordby. Forspranget fram til Larry var for stort til at det var mulig å ta igjen i siste runde, men han beholdt andreplassen.

Rolf Finstad lå på femte plass etter åtte runder. Han hadde en god dag på lørdag og klarte å spille seg opp til tredjeplass. Dermed gikk han forbi Ulf Lundby og Inge Aabol som endte på fjerde- og femteplass.

Styret i Vestby Petanque Hall vil takke alle som har deltatt i Karusellen, og ønske velkommen tilbake til høstrunden 2011.


Tekst: Ole Skorbakk