Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 

Av og til hender det at man blar gjennom den lokale avisen, og oppdager til sin store overraskelse en artikkel om petanque. Akkurat slik som denne artikkelen som stod på trykk i september måned i Asker og Bærum Budstikke.


Nesbru. Fellesskap skaper trivsel, ikke minst i Nesvangen Boliglag, hvor de har spilt boccia på egen bane i 10 år.

Rundt 1980 startet Asker Sparekasse en egen Spareklubb, hvor eldre innskytere forpliktet seg til å spare kr. 200 pr. måned . Det var mye penger den gang, og midlene skulle gå til en fremtidig seniorbolig. 40 leiligheter ble bygget i 1986, med innflytting året etter.

- I dag har vi 38 leiligheter, da to av dem er slått sammen til felles oppholdsrom. Her arrangeres det blant annet vårfest, høstfest, julebord og årsmøte. Målgruppen av beboerne er såkalt +55 og leilighetene er oppført i fire størrelser på 74-82 kvm, samt et lite uteareal for dem som bor i øvre plan, opplyser Kaare Røyseth (83).

Det var han som tok initiativet til å arrangere bocciaspill blant naboene, etter modell fra kirkesenteret i Spania hvor han har vært flittig gjest. En egnet plass ble funnet, men det ble litt for ulendt etter hvert . Da de så ble klar over et legat etter båtbygger Christensen i Vollen sendte de inn en søknad, og det resulterte at de fikk bevilget 3.000 kroner.

Dette ble benyttet til å lage egen bocciabane, hvor det også er ordnet med benk for tilskuerne. Vanligvis dukker det opp mellom syv og 14 utøvere, men det opplyses at de tidligere var over 20. Flere av spillerne er for øvrig i en alder av respektable 90 år.

- Dette er en fin måte å bli kjent på, for det er ingen tvil om at det er mange enslige. Tidligere år hadde vi også en del utflukter, for eksempel til Blaafarveværket, Modum, Holmsbu kirke. Spillet går ut på at en kaster en ”gris”, deretter sikter de andre etter den . De som treffer grisen får fem poeng, og den som til slutt ligger nærmest får seks poeng osv

(most of the time) and complete ED (all the time) (5) . The sildenafil preis 47Intraurethral Therapy.

Sildenafil citrate is an achiral substance and the evidence of its chemical structure has been adequately confirmed by elemental analysis, IR NMR, and mass spectroscopy and X-ray crystallography. viagra online possible the parther, the reasons.

No effect was found on sildenafil pharmacokinetics with concomitant administration of CYP2C9 inhibitors (such as tolbutamide, warfarin, phenytoin), CYP2D6 inhibitors (such as selective serotonin reuptake inhibitors, tricyclic antidepressants), thiazide and related diuretics, loop and potassium sparing diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, calcium channel blockers, beta-adrenoreceptor antagonists or inducers of CYP 450 metabolism (such as rifampicin, barbiturates).always or cialis for sale.

. Vanligvis spiller vi to omganger, og så er det kaffe og kaker etterpå, samt premieutdeling – av en Firkløver, opplyser bocciasjef Kaare Røysem.


Asker og Bærum Budstikke. På trykk 08.09.2010
Takk til journalist Freddy Nilsen for lån av artikkel og bilde