Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Arrangøren hadde lagt mye arbeide i forberedelsene og håpet på en like fin sesongavslutning som i fjor. 12 . september kunne by på nystekte vafler og kringle, perfekte baner og sol hele dagen.

Det var store forventinger hos arrangøren som i anledning dagen hadde fått satt sammen et lag med Helma og to polakker. - Men hva skjer? I motsetning til i fjor hvor det kom 16 gjestende lag så kom det i år to! For en så liten klubb er det et løft å ta et slikt arrangement, både økonomisk og jobbmessig

prompted the development of a sublingual pill. generic viagra online caused by cardiac.

. Innkjøp av premier, varer til kiosk, leie av toalett, frivillige – vi var klare, men våre petanquevenner sviktet denne gangen.

Vi hadde en samling og besluttet at vi skulle spille alle mot alle i to runder. Ett lag måtte stå over til enhver tid og det er jo ikke optimalt.

Larry fra AMI og de to fredrikstadspillerne Tore og Mili gikk hardt ut, og de så ut til å ha et tak på det hele etter første runde. Laget kom likevel litt ut av stilen og tapte andre runde både mot Hølen og Hamar, så da lå alt til rette for Hølen. Disse gutta har deltatt på alle de tre arrangementene vi har hatt i Hamar Park, og beholdningen er to 1. og en 2. plass.

Resultatlisten ble som følger:

1. Thor Arne Smedstad, Rolf Finstad, Pål Nordby, HØLEN
2 . Larry Young AMI, ToreThørgersen og Mili Selimivic. BF II
3. Helma Knutsen Hamar PV, Pavel Janik og Marcin Wachala

Vi hadde en veldig fin høstdag i nydelig vær og god stemning, så slik sett var det hyggelig for alle. - Men det ble jo et dundrende underskudd for arrangøren, da…


Tekst og bilder: Solvår Magnor