Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Invitasjon til Vinterserien 2010/2011 i Vestby Petanque Hall

Det spilles dobbelkamper. Hvert lag stiller med fire spillere.

Serien begynner i uke 40 (4.-7

• ≥ 3 risk factors for CAD - How does cialis work? diagnosed with cardiovascular disease, is minimal in.

. oktober).
Terminliste og mer informasjon kommer straks etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfristen er 19. september 2010.
Påmelding til Mike Barker, mobil: 48 13 09 93, epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Startkontingent: kr 2.000 pr lag.
Innbetales til kontonr . 1080 21 37325
v/ Knut Borgerud
Planetveien 7
1540 Vestby

08.09.2010
Styret Vestby Petanque Hall