Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Vi prøver oss på å gjengi utviklingen i finalen fra Son Open, uten altfor mange kommentar om hva man kunne og bure ha utført, da vi med trygghet vet at de spillere som er i finaler er der fordi de selv vet best. - Det er derfor de spiller finaler.


Runde 1
Marius kaster den lille (grisen) omtrent 8 meter, og legger sin første kule omtrent 25 cm til høyre for gris. Lars legger i rygg på Marius sin kule, men det blir ikke poeng. Lars legger en til og den blir alt for lang. Legger så sin tredje kule til poeng litt bak grisen. Bo skyter og treffer. Begge kuler går ut av spillet. Benny legger sin første kule, men er alt for hard og den glir rett gjennom. Legger en til som blir til høyre for grisen, men ikke poeng. Legger så sin siste kule langt til venstre. Marius legger for to, flytter grisen litt bak, men det holder til to poeng. Neste kule legger han på grisen og Bo følger opp med to gode legg. Litt mer søvn hadde ikke skadet, Marius…

5 – 0 etter første runde.

Runde 2
Bo legger ut gris på nytt til omtrent 8 meter. Marius legger første kule omtrent 5 cm litt til venstre for grisen. Benny skyter og treffer, men Marius sin kule blir fortsatt på banen omtrent 2 meter bak grisen. Lars legger så neste kule 30 cm rett i front av grisen. Marius går inn å legger, kommer seg rundt poengkulen til Lars, tar med seg grisen og legger seg nå 20 cm bak grisen. Lars sin første kule er nå blitt en svak kule i front og han velger å legge en kule til. Han legger midt i rygg på egen kule uten å dytte den inn. Lars legger så sin siste kule, men misser totalt langt til venstre for gris. Benny legger så inn til poeng 15 cm til høyre for gris. Bo skyter og treffer, kontrer egen poeng kule, men den går ikke langt nok og Benny må legge. Benny går for å dytte Lars sine kuler i front. Treffer og får med seg sin egen kule inn til poeng. Den ligger med to poeng. Bo skyter, treffer på et av to skudd. Marius går deretter inn og legger til poeng, og Bo følger opp med å legge sin siste kule. Også denne til poeng.

7 – 0 etter andre runde.

Runde 3
Marius kaster grisen på 10 meter, det er noe diskusjon om den er for lang, men de blir enige om å spille. Marius legger første kule, litt for langt og til venstre for gris. Lars legger så 10 cm bak gris. Marius legger 30 cm ørlite til venstre i front av gris. Bo skyter, men bommer. Marius legger så sin siste kule, men blir altfor kort. Bo løfter for å legge på poengkule, men triller gjennom alt. Siste kule til Bo blir omtrent 30 cm til høyre for gris. Lars skal plusse på men triller igjennom, legger på nytt: treffer gris akkurat nok til at det blir poeng og får poeng også på sin andre kule samt skaffer noe bedre plass for Benny. Første kule til Benny blir litt lang, men holder med et nødskrik til poeng. Neste legg blir rett på gris, før siste kule blir en total miss, men tar 5 poeng.

7 – 5 etter tredje runde.

Runde 4
Benny kaster nå gris tilbake på 8 meter. Lars legger første kule etter en lengre konsentrasjon omtrent 25 cm til venstre for gris. Marius får til et god legg rett bak gris. Benny skyter, men bommer. Skyter, men bommer på nytt. Lars har nå startet med sine studier av banen, og legger seg rett inn til poeng. Meget bra . Bo skyter, treffer og kontrer egen, får en semi og har poeng. Lars legger inn, men stopper på egen kule i bakkant. Bo skyter etter begge kulene til Lars, men tar bare den ene. Blir liggende, men ikke nok til poeng. Skyter på nytt og bommer. Marius går inn og skyter sitt første skudd i kampen og treffer. Benny legger inn 15 cm rett i forkant av gris. Marius skyter, men bommer.

7 – 6 etter fjerde runde.

Runde 5
Benny kaster gris på 8 meter. Lars legger retning gris omtrent 25 cm i front. Bo skyter og begge kuler går ut av spillet. Marius legger en meter bak og litt til venstre. Lars bruker tid, kulen går i sporet av Marius men stopper i rygg. Marius legger så 5 cm rett i forkant av gris. Benny skyter og bommer to ganger. Lars går inn og legger, går for å ligge i rygg . Tar litt borti poengkula, men renner litt forbi. Benny legger, men blir både kort og skeiv. Marius legger rett i rygg på egen poengkule Bo legger også sine resterende kuler inn til poeng.

11 – 6 etter femte runde.

Runde 6
Bo kaster gris 9 meter. Marius legger på nytt første kule omtrent en meter bak og litt til venstre for gris. Lars misser totalt og forsvinner langt bak. Legger på med litt mer høyde på kula, nesten på gris. Bo skyter en semi, Lars legger sin siste kule litt for langt. Benny går inn for å skyte og treffer. Bo svarer med et skudd og treffer. Nå er det på nytt første kula til Marius som er poeng. Benny legger etter kula som er poeng og lykkes. Marius skal ta ut Benny sin siste kule med et legg, men misser begge sine legg. Bo går for å skyte, men bommer. Benny legger inn siste kule i omgangen.

11 – 8 etter sjette runde.

Runde 7
Benny kaster ut etter en lang diskusjon om lengden på grisekastet, diskusjonen førte frem til et utkast på 8 meter. Lars får god lengde på sitt første kast, men en meter til siden. Marius legger og tar poeng med minste margin, på den andre siden av grisen. Lars legger bak til poeng med 30 cm. Marius legger så i front, men den blir litt for kort. Legger så på nytt, men misser totalt

options applicable to his clinical condition and the relatedwith respect to sildenafil and the relative cost. How long does sildenafil last?.

. - Går nok etter å dytte den som ligger i front. Bo legger inn rett bak gris. Benny skyter, treffer og begge kuler går ut av spill. Bo har så to legg som blir til ingen nytte. Lars skal da legge for å plusse på, men den gang ei. Totalt mislykket. Benny legger i retning av gris for få med en til av Lars sine kuler. Nesten på første, men stopper og blir poeng. Prøver på nytt, men det går ikke. Nok en gang blir det poeng på egen kule.

11 – 11 etter syvende runde.

Runde 8
Benny legger nå ut gris på 7 meter. Lars legger første kule 15 cm i front av gris litt til venstre. Bo skyter, treffer litt og dytter Lars sin kule inn en halv meter bak grisen. Marius legger så 20 cm bak grisen. Lars legger, men kula renner gjennom alt og alle. Lars legger på nytt i retning gris, mangler litt på å bli poeng. Benny prøver å lage to poeng, bommer, men blir selv poeng. Retning poengkula 10 cm i front av gris. Bo blir kort og skuddet hopper over. Skyter på nytt og begge kuler går ut av spill etter treffet. En lang diskusjon følger om hva, hvordan og hvorfor mellom Benny og Lars. Det ender med at Benny prøver på nytt å legge inn for at det skal bli to poeng. Treffer, får ikke med seg egen kule inn til poeng, men overfører spillet. Marius skyter og bommer hårfint. Legger så, men stopper i egen kule og det blir ikke poeng. Benny går inn for å skyte ut begge motstanders kuler, men bommer med minste margin. Etter to gode legg, så et skudd for å ta vekk to kuler… Tja?

11 – 12 etter åttende runde.

Runde 9
Nye åtte meter. Lars legger rett bak gris 10 cm, Marius misser første legg langt bak. Legger så på nytt 15 cm foran gris. Bo skyter, men bommer. Skyter på nytt og treffer og begge kuler går ut av spill. Lars legger, men mangler litt for å ta poeng. Nok en diskusjon mellom Lars og Benny som fører til at Lars skal legge inn sin siste kule eller helst treffe egen og få to poeng. Treffer ikke egen, men stopper med legget litt til venstre for grisen. Bo skyter og treffer. Så skal Benny prøve å dytte Lars sin kule inn til poeng, bommer og sklir gjennom med egen kule. Nok en gang prøver Benny med samme resultat som på første kulen. En kule igjen til begge lag. - Diskusjon nå. Prøve det samme på nytt eller skyte poeng kula. Velger å legge for tredje gang. Også nå renner kula gjennom alt. Marius kan nå legge for kamp, men misser grovt.

12 – 12 etter niende runde.

Runde 10
7 meter havner grisen på. Marius legger sin første kule 30 cm bak til venstre. Lars legger rett gjennom, misser også langt til venstre på sitt neste legg. Legger så på gris (etter ordre). Bo skyter, treffer og splitter kule og gris, men kontrer også egen kule. Marius må legge, og gjør det bra. Litt til venstre for grisen. Benny må skyte. Benny sin kule bytter plass med Marius sin kule. Bo skyter og begge kuler går ut av spill. Marius legger så 20 cm bak gris til poeng. Benny skyter, men bommer. Han har en kule igjen. Velger å legge, sklir med minste margin ut.

13 – 12 etter syvende runde.


Vi gratulerer!