Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 

Atmosfæren er upåklagelig og spillet er av bra kvalitet. Også Hølen får mange stjerner av oss i vår Petanque-guide. 


I vår reise i Petanque-Norge har petanque.no sin ukjente inspektør tatt turen til Hølen

Fördelarna med intrauretral terapi inkluderar dess mindre invasiv natur. viagra Studier har utförts i enlighet med GCP-standarder..

, erytromycin, ketokonazol, itrakonazol) såväl som den icke-specifika CYP-hämmare, cimetidin, är associerad med ökade plasmanivåer av sildenafil (se DOSERING OCH ADMINISTRERING).Adekvat processkontroller för att säkerställa tablettkvalitet. viagra 100mg.

Hunden hade den längsta elimineringshalveringstiden (5,2 tim) och var närmast att människans (ca 4 h). viagra apoteket att sildenafil har vasodilaterande egenskaper, som kan, vid högre doser, vara förknippade med sänkning av blodtrycket och som åtföljs av en indirekt ökning av hjärtfrekvensen..

320) indikerar en stor marginal mellan plasma exponering för läkemedelsrelaterade komponenter i människan och den associerad med toxicitet hos råtta och hund. viagra för män Dessutom fann man inget samband mellan alkoholintag och rökning status och sildenafil farmakokinetik..

Uppföljning • Ordna initial uppföljning för att utvärdera effekten av behandling och tolerabilitet av patienten återuppta sexuell aktivitet • Efter inledande uppföljnings ED bedömningar kan utföras som rutinkontroller för kardiovaskulära symtom - diskutera efterlevnaden och en upprepning av spontana erektioner. buy viagra online Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren..

Sildenafil, genom att inhibera PDE5, förhindrar denna nedbrytning och sålunda förbättrar den inducerade erektila svaret. cialis 43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafilcitrat mer (fig 2, 3 & 4)..

. - Eller Hørn som det uttales på petanquebanen. Jeg fant frem til kulekastere på klubbens egne lokale baner beliggende i Hølen sentrum. Når det er sagt er det litt kraftig kost å kalle noe som helst for sentrum i Hølen. Hølen var i sin tid Norges minste by da de skilte lag fra Son og hadde den gang hele 199 innbyggere. En eller annen gang under krigen ble Hølen innlemmet i Vestby kommune. Nå bor det i underkant av 500 innbyggere der, noe som betyr at stedet tydeligvis har en stor prosentvis andel av innbyggere som spiller petanque.

Det stilte opp tolv petanquespillere denne lørdagsformiddagen klokken 12.00. Det er en av flere faste spilledager i Hølen, og man kan med rimelig trygghet være sikker på at her møter folk opp. For de av dere som har spilt turneringer i Hølen så kjenner dere til de to fotballbaner som man velger i mellom. Valget avgjøres utfra hvilken størrelse turneringen man skal gjennomføre er. Petanquebanen som klubben benytter i det daglige er nettopp det, en petanquebane. Med en rolig atmosfære i "sentrum" av Hølen er det nesten som å være i en liten fransk landsby. Her er forholdene lagt til rette for petanquespill og sosialt samvær med gode muligheter å hvile for trette spillere mellom slagene.

Man kan her oppleve virkelig gode partier, der spillet er slik at man virkelig må være på tå hev for å klare seg. Her spilles det petanque, men samtidig faller det helt naturlig å ta i mot nye og litt ikke-erfarne spillere. Latteren sitter løst og kommentarer er her som på de fleste andre petanquebaner. Man spiller fire partier på lørdagen, alle går til 13 poeng, og man trekker partner i alle omganger. Internt i klubben er det resultater sammenlagt gjennom lørdagene som teller, der de premierer beste spiller ved slutten av sesongen.

For 30 kroner får man kaffe og te med litt småkaker. De øvrige dager må man ta med seg selv. Eventuelt så ligger det lokale supermarked i Hølen rett ved petanquebanen (noe som alt gjør i Hølen). Her får man kjøpt det man trenger av drikke og noe å tygge på om man ønsker det.

Å komme som tilreisende til spill sammen med bygdas helter i Hølen er ikke noe problem. Her blir man tatt mot med åpne armer og inkludert i spillet umiddelbart. - Men tro ikke at man som "gjest" er spart for kommentarer. Som nevnt de er det samme som på de fleste andre petanquebaner, men husk på at her er det spillere som kjenner hverandre godt så kommentarene kan være litt sterkere og tydeligere enn man normalt hører. Det er "snert" i de fleste og er absolutt verdt å overhøre.

En gang i tiden var Hølen et sted man måtte kjøre gjennom på Riksvei 1 om man skulle til og fra steder i Østfold fra Oslo. Dette var lenge før min tid. Etter dette er det egentlig ingen ting som gjør at man nå finner det naturlig å svinge innom fra det som nå heter E6, om man ikke er utenom det vanlige nyfiken eller har en god grunn. Petanque er for mange av oss en god grunn, og jeg er glad for at det spilles petanque i Hølen siden jeg har blitt glad i stedet, menneskene og miljøet. Anbefalingen er klar; reis til Hølen og spill petanque også utenom de vanelige turneringene.

- Men husk å vaske bilen. Her kjører de standsmessig.


Tekst og bilder: (Nei, vi forteller det ikke denne gangen heller.)