Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Varden 6. mai 2010 (Bjørn Borge): Det var dagen hvor alle hadde noe å vinne – både deltakerne på SOLA-kurset og Skien Petanqueklubb .


SKIEN SOLA (Sammen om liv og arbeid) startet som et prosjekt i 2003, for å gi arbeidstakere med helsemessige utfordringer et løft.

I går fikk en gruppe sykmeldte – eller personer som står i fare for sykmelding – testet idretten petanque.

– Fysisk aktivitet er hovedpoenget, og vi har et samarbeid med flere lokale idrettslag, sier teamleder Gro Margit Torstveit mellom slagene med de blanke kulene og «grisen» på grusen i Lundedalen.

SOLA ble satt i drift 1. januar i år, i regi av GREP Kompetanseutvikling, og gir arbeidstakere og -givere et fysisk alternativ.

Åtte uker

– Som del av IA-avtalen . SOLA er fysisk aktivitet, undervisning og et sosialt miljø. Det finnes ikke to identiske deltakere, men alle har nytte av noe av dette, sier Torstveit om kurset som varer i åtte uker, og hvor to dager ukentlig er obligatoriske. Med diverse aktiviteter.

– Ingen tvinges til å gjennomføre ting som de ikke ønsker eller klarer, men alle skal prøve, sier lederen, som starter et nytt kurs 2

The company was however requested to provide, within the agreed timeframe, batch analysis data generated from full-scale production batches, and additional supportive stability data to confirm the 2-year shelf-life. viagra generika rezeptfrei may achieve the goal of increasing arterial inflow and.

efficacy and safety criteria but also should be compared to viagra online • Ejaculation.

an evaluation of the hypothalamic-pituitary-gonadal cialis for sale sildenafil and apomorphine). However, clinical trials are.

. juni.

Da står bl.a . petanque på lista.

Veien til deltakelse er fastlege, arbeidsleder eller bedriftshelsetjenesten.

– Det viktigste er at dette passer for absolutt alle, og deltakerne har en trinnvis oppfølging i seks måneder etter kurset, fortellerTorstveit.

Håper på tilvekst

For Skien Petanqueklubb betyr samarbeidet en mulighet til å rekruttere nye medlemmer.

– Nå er vi 25, men vi bør kunne bli i underkant av 40, sier Kjell Johnsen om klubben som ble startet i fjor.

Hver tirsdag spilles det på banen i Lundedalen, og Johnsen setter heller ingen begrensninger for hvem som kan delta.

– Det blir flest i alder 50 pluss, sier Johnsen som søndag skal informere om idretten i Brekkeparken.

I løpet av SOLA-kurset får 60-70 deltakere prøve sporten.


Tusen takk for journalist Bjørn Borge i Varden for lån av artikkel og bilder.