Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Ideen om en større ungdomssatsing i klubben ble lansert da undertegnede begynte å spille i Holmestrand Petanque Klubb i våres. Siden spillet har sterke likhetstrekk med det populære hagespillet Boccia kunne jeg i utgangspunktet ikke skjønne hvorfor bare ”gamle gubber” skulle spille petanque!
Selv spilte jeg mye Boccia i ungdommen, og det var mine morsomme erfaring med det spillet som gjorde at jeg bestemte meg for å prøve petanque da jeg flyttet til Vestfold og så det var et miljø for det. Rett etter min kule-debut kontaktet jeg styret for å diskutere en slik satsing, og de var med på notene umiddelbart.
Litt senere kom beskjeden om at forbundet hadde midler til de som ønsket å satse på dette, og sammen med Jan Åge, klubbens leder, satt vi opp en søknad om støtte. Vi ble overveldet over å bli tildelt 25.000 til dette formålet, og gikk i gang med en handlingsplan.

Planen var å kontakte byens skoleledere, særlig med tanke på ungdomstrinnet. Og det viste seg raskt at rektor ved Gjøklep ungdomsskole, Kurt Klevan, var positiv til å avse en gymtime for hver av klassene til å introdusere spillet for elevene. Rett etter skolestart satt jeg opp en ”timeplan” sammen med Svein Erik Solberg på Gjøklep, som koordinerte dette innad på skolen

De uppgifter som lämnas styrka stabiliteten i den färdiga produkten över maximalt 5 år. buy viagra online 3 (B) nyckeln till behandling av erektil dysfunktion Det första steget i hanteringen av patienten med ED är att underlätta patientens och partnerns (om tillgängligt) förståelse av tillståndet, resultaten av den diagnostiska bedömning och för att identifiera patientens och partners behov, förväntningar, prioriteringar och preferenser..

I synnerhet har sildenafil mer än 4000-faldig selektivitet för PDE5 över PDE3, är cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet av särskild betydelse med tanke på den kända kardiovaskulära aktiviteten av PDE3-hämmare.I allmänhet, sildenafil när ordinerats lämpligt har visat bred effekt och en acceptabel säkerhetsprofil. viagra online.

I flera in vitro-experimentmodeller (råtta ileum och esofagal glatt muskulatur, mus ileum, och hund undre esofagala sfinktern) sildenafil vid höga koncentrationer minskad gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet, vilket kan tyda på en risk för inhibering av gastrisk tömning. beställ viagra Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al..

Och 40% av män i åldern 40 och ovan angivna ED som hälsofråga att män deras ålder skulle vara minst benägna att vårdpersonal metoden för att få hjälp med.Avslappning av korporal glatt muskulatur ökar efterlevnad och expansionen av lakunen utrymmena komprimerar utflödes venerna (subtunical vener) som resulterar i bibehållande av erektion. sildenafil orion.

Patient och partner förväntningar, behov och prioriteringar kommer att vara betydligt påverkas av kulturella, sociala, etniska, religiösa och nationella / regionala perspektiv.Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna. viagra.

ED kom högst på listan över 12, två av tre män överens Men det talar om ED skulle hjälpa till att lyfta stigma i samband med tillstånd och resulterar i fler män med ED får hjälp.Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhållits i testgruppen. cialis for sale.

. I løpet av 14 dager skulle jeg innom alle klassene, innimellom mine egne timer som lærer i videregående. Det ble et puslespill, som gikk opp så vidt det var!

I forkant av dette hadde vi bestemt en dag for en ungdomsturnering på Nedre Gausen, for å smi mens jernet var varmt og følge opp elevene kort tid etter demonstrasjonen. Med pizza og brus etterpå som gulrot!

 

 

Det ble 14 dager i sol og regn, mest det siste dessverre, der ungdommene fikk prøve seg. Jeg holdt først en 5 minutters innledning om spillet og organiseringen, hvorpå elevene fikk hver sin kule og gikk sammen i dobbel- og trippellag. Det førte til typisk fire kamper i hver klasse, der jeg spratt rundt og veiledet. En dag hadde vi to klasser samtidig, og en av klubbens grand old men Harald Tronrud bidro da med veiledning.
Interessen var både og, men nesten i hver klasse var det noen virkelig entusiastiske elever som varslet at de ville komme på turneringen. I den alderen er gjerne ikke konsentrasjon også i gymtimene det letteste, så det bar litt preg av virvar i enkelte klasser! Etter seansen fikk de med seg av meg en lapp jeg hadde forhåndstrykket med invitasjon til skoleturneringen.

De enkelte gymlærere var veldig positive over tiltaket, og på Svein Erik Solbergs initiativ er det nå kjøpt inn 5-6 campingsett med kuler som skolen skal ha til bruk som et alternativ i FYSAK. Dette er den norske skolens relativt nye tiltak for å øke elevenes fysiske aktivitet på skolen utenom selve gymtimene.
Klubben selv har kjøpt/bestilt 15 sett ordentlige kuler for midlene fra forbundet, i en størrelse og vekt som skal passe for tenåringene av begge kjønn. Det har dessverre drøyd ukevis med leveringen av de 11 gjenstående settene, men de skal forhåpentligvis være rett rundt hjørnet nå.

10. September arrangerte vi så skoleturneringen, under strålende vær på Nedre Gausen. 25 elever var møtt frem, og med 5-6 av klubbens voksne på plass greide vi så vidt å temme dem, og avviklet turneringen etter Monrad-metoden. De stilte i dobbel- og trippellag om hverandre. Vi hadde da fem kamper i spill hver runde, og alle fikk fire kamper hver.

Noen syntes nok det varte lenge, de er jo ikke vant med slikt fra andre idretter med kuler. Så da siste kamp var ferdig var hungeren etter pizza og brus maksimal. Støynivået på Casablanca Pizza rett borti gata var enormt, og en spire til petanque-entusiasme var dermed tent!

Samtidig som de meldte seg på turneringen hadde jeg notert ned mobiltlf. til de som hadde, og så opprettet jeg en gruppe på min egen mobil for enkel varsling om treningstider. Onsdagen etter kom det bare ni, og vi har en skikkelig utfordring med å finne en tid som ikke kolliderer med alt annet som skjer for ungdom i den alderen. For eksempel er det flest niendeklassinger som har meldt seg, og de har jo konfirmasjonsforberedelser i tillegg til fotball, håndball etc. Så vi får se om vi finner et godt tidspunkt etter hvert. Ting kan tyde på at det vil danne seg en ”hard kjerne” på rundt 10-12 spillere, derav 2-3 jenter som lover godt.
Vi tar dem nå med innendørs, og skal bruke Peter Pan-hallen en gang i uka fremover. Det blir spennende å se om vi klarer å holde på dem, eller om interessen går over. Heretter blir det individuell oppfølging for å sikre at det siste ikke skjer.
Klubben skal i alle fall gjøre sitt ytterste for å bringe frem noen unge petanquespillere til det tynne ungdomsmiljøet i Norge, og vi håper vi får se resultatet av dette i neste års Junior-NM!


Tekst: Geir Høistad

Foto: Hege Frostad Dahle, Jarlsberg Avis