Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Effekter på gastrointestinal glatt muskulatur: Eftersom PDE5 och PDE1 uttrycks i glatt muskulatur, effekterna av att hämma dessa PDE isoenzymer i gastrointestinal glatt muskulatur har undersökts.Sildenafil citrat, en selektiv hämmare av PDE V (14), har godkänts i flera länder för behandling av ED. viagra canada.

I människor den orala biotillgängligheten är cirka 40%. buy viagra online Nuvarande terapeutiska metoder inkluderar vakuum sammandragning anordningen, penisprotes implantation eller intrakavernös injektioner med kärlvidgande medel..

det var vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade.Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt. beställa viagra.

. sildenafil orion Dessutom har totalt 39 klinisk fas I farmakologiska studier har lämnats in utvärdera säkerhet / tolerabilitet, farmakodynamik och farmakokinetik sildenafil..

43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. viagra De är långt ifrån tillfredsställande för de flesta patienter och några av dessa har begränsningar för deras användning..

Farmakokinetiken och säkerheten för sildenafil har inte undersökts hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion: denna population är därför kontraindicerad.Sildenafil är endast omkring 10 gånger så potent för PDE5 jämfört med PDE6, ett enzym som finns i näthinnan som är involverad i ljusövervägen av näthinnan. cialis.

Utsira Idrettslag

Kontaktpersoner:

Bjørn Aadnesen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rune Solevåg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.