Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Folkehelseinstituttet har gått ut med oppfordring til idrettsarrangører om å opplyse om viktigheten av å ta forhåndsregler nå i disse svineinfluensatider. Dette gjelder selvfølgelig også for NM i Petanque.

Alle som har kastet mer enn èn petanquekule i sitt liv vet at petanque er en gentlemansport, der man hilser høflig på sine motstandere, både før kamp

- hyperprolactinaemia generic viagra treatments for ED add to the overall cardiovascular.

. Som en uskreven regler håndhilser man og takker også for vel gjennomført kamp med et håndtrykk. I år letter vi på denne regelen, rett og slett for å unngå mer smittefare enn nødvendig . Et blidt hei og et vink holder, altså.

Vi minner også om viktigheten av god håndhygiene, både med hyppig håndvask og bruk av papirlommetørkle ved hosting o.l. Ta gjerne med spritbasert hånddesifiseringsmiddel dersom dette lar seg oppdrive. Les mer om forhåndsregler HER.

For, som det gamle ordtaket sier;

"Det er bedre med en gris på grusen enn ti svineinfluensasyke spillere i sengen."