Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Offisielle petanqueregler (oppdatert etter VM 2010)

Endringer i reglene siden 2008

I 2008 ble tidsbegrensede kamper tillat. Det ble videre bestemt at ettminuttsregelen også gjelder for de tre griseutkastene, at man kan slette hull fra tidligere spilte kuler uten at det må være siste hull, at grisen ikke må kunne plukkes opp med en magnet, at avstanden mellom banens ytterlinje og fysisk hindre skal være 1 meter, og at reglene for griser og kuler som stanses også skal gjelde om om de bare avbøyes. Dessuten ble det gjort noen forenklinger i reglene. Det er mindre endringer i år.

I år har man forenklet og myket opp reglene som gjelder yngre spillere (§ 7).

Dessuten har man innført et nytt begrep «spilleområde» (i § 5) som brukes for å gjøre siste avsnitt i § 31 litt strengere, uansett spilleform.

Videre har man omformulert reglene om dødlinjer: Ytterlinjene er dødlinjer, samt linjene ved enden av hver bane, mens spillet fortsetter om grisen flytter seg til nabobanen (flytter den seg sidelengs mer enn en bane, er den død). Omformuleringen er ingen stor endring, bortsett fra at linjene ved enden av hver bane nå er dødlinje uansett.

Derimot har man innført en regel som i sum sier at i tidsavgrensede kamper er alle linjer dødlinjer (§ 5, siste avsnitt og § 9, nytt punkt 7); og man har lagd strengere regler for å forlate banen i tidsavgrensede kamper (§ 31, siste avsnitt).

Videre har man innført krav til tykkelsen på de trådene som avgrenser banen (§ 5).

Og så gjelder § 23 nå for brudd på enhver regel om gyldig kast. 

Resten av endringene ser utelukkende ut til å være redaksjonelle, som at man har flyttet § 30 ned til kapitlet om disiplin og plasser bestemmelsene om funksjonshemmede spillere i ett avsnitt. Det samme gjelder reglene i § 11 om flyttet gris.

Jeg har gjort noen få rettelser i oversettelsen. Den viktigste er første setning i § 5. Uttrykket «tous les terrains» er nå oversatt med «over alt»

Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd. viagra ) Har den högsta medelvärdet för komponenter: Totalt protein, albumin, ALT och AST..

Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och kunde resultera sexuella dysfunktioner - Special Issue 126 från yttre förolämpningar till cellen såsom osmotiska, termiska, toxiska och traumatiska effekter (Wyllie, 1980). viagra 100mg Denna vetenskapliga diskussionen har uppdaterats fram till den 1 december 2002..

Erektil dysfunktion antas ofta vara en naturlig åtföljande av åldrandet, som skall tolereras tillsammans med andra tillstånd associerade med åldrande.Dessa två typer skiljer sig morfologiskt och biokemiskt (Wyllie, 1980). köpa viagra.

Under samlag, hur svårt var att behålla din erektion att slutförandet av samlag? Extremt svårt Mycket svårt Svårt Något svårt Inte svårt 1 2 3 4 5 * Alla frågor föregås av uttrycket 'Under de senaste 4 veckorna.Inga specifika studier för att undersöka de farmakodynamiska effekterna av sildenafil på mag-tarm eller centrala nervsystemet har genomförts. viagra apoteket.

De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1. viagra canada Under samlag, hur ofta var du kan behålla din erektion efter att du hade trängt (in) din partner? Nästan aldrig eller aldrig Några gånger (mindre än hälften av gångerna) Ibland (ungefär hälften av tiden) De flesta gånger (mycket mer än halva tiden) Nästan alltid eller alltid 1 2 3 4 5 5..

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. brand cialis Sildenafil är en ny kemisk enhet och en potent hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) specifikt fosfodiesteras (PDE5)..

. Poenget er at mens Le Jeu Lyonnaise spilles på egne baner, ble La Pétanque og Le Jeu Provençale tradisjonelt spilt uten slike begrensninger, det vil si overalt hvor man fant et egnet sted.

Grunnen til de nye reglene om tidsavgrensede kamper er at tida går, for begge parter, om man må vente på at spillet på nabobanen avsluttes eller at en spiller skal komme tilbake for å kunne spille ferdig sine kuler.

Fredrikstad 7. November 2010
Gunnar Salthe