Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 
Gjennom vinteren 2013/2014 har Holmestrand Petanqueklubb arrangert sju nasjonale turneringer i Peter Pan-hallen. Plassbegrensning på kun ti lag har sørget for full hall og et gjennomgående høyt nivå. Første halvdel ble regjert av en trio som også i siste halvdel sørget for å havne i finalene. Se samtlige resultater:
 
Resultatlister
 
10. november 2013
 
1. Roger Johansen, Benny Bel-Lafkih, Eli Gjengstø    
2. Jean Jaques Razaka, Jean Espic, Pierre Espic  
   
3. Fabien Chaon, Olivier Nadreau, Guillaume Nifosi  
4. Kjell Rune Karlsen, Johnny Skjørberg, Ståle Baksetersveen
5. Simohamed Menzi, Youssef Taoubane, Rune Kristoffersen  
6. Vina Naidu, Helge Angell-Petersen, Marek Gieniusz    
7 . Jesper Borg, Jens Borg, Bastien Testaniere  
8. Ranu Homnian, Marius Breimo, Tony Manzano 
9. Sven Kolstad, Vidar Hauger, Knut Lomsø  
10. Helge Skjørberg, Peter Häring, Geir Høistad    
 
8. desember 2013 
 
1. Benny Bel-Lafkih, Eli Gjengstø og Roger Johansen (bildet over)
2. Jean Jaques Razaka, Simohamed Menzi, Pierre Espic
 
3. Johnny Skjørberg, Kjell Rune Karlsen, Dag Nygård
4. Ronny Gudmundsen, Oddvar Karlsen, Rune Kristoffersen
5. Fabien Chaon, Bastien Testaniere, Guillaume Nifosi
6. Ståle Baksetersveen, Larry Young, Birger O. Hansen
7. Daniel Hushovd, Peter Häring, Tommy Nilsen
8. Helge Skjørberg, Vina Naidu, Michel Rey
9. Lisbeth Fossen, Ranu Homnian, Signe Hovind
10. Vidar Hauger, Knut Lomsø, Tony Manzano
 
29. desember 2013 
 
1. Benny Bel-Lafkih, Eli Gjengstø og Roger Johansen (bildet over)
2. Michel Rey, Sven Kolstad, Jean Jaques Razaka
 
3. Lisbeth Fossen, Signe Hovind, Ranu Homnian
4. Larry Young, Maija Juva, Bror Erik Bøhler
5. Marius Wang, Ann M Barker, Mike Barker
6. Johnny Skjørberg, Bjørn Arne Nordhagen, Ståle Baksetersveen
7. Simohamed Menzi, Pierre Espic, Kegan Murcell
8. Fabien Chaon, Guillaume Nifosi, Jean Espic
9. Harald Tronrud, Daniel Hushovd, Oddvar Pettersen
10. Peter Häring, Helge Skjørberg, Hans-Erik Røneid-Hansen
 
12. januar 2014
 
1. Benny Bel-Lafkih, Eli Gjengstø og Roger Johansen (bildet over)
2. Youssef Taoubane, Simohamed Menzi og Youssef Seguir (bildet over)
 
3. Tony Manzano, Vidar Hauger, Sven Kolstad
4. Ranu Homnian, Erik Johansen, Lisbeth Fossen
5. Pierre Espic, Jean Jaques Razaka, Mohammed Zahri
6. Vina Naidu, Tommy Nilsen, Birger O. Hansen
7. Ole Hågensen, Lars Bruu, Steinar Andersen
8. Peter Häring, Johnny Skjørberg, Hans-Erik Røneid-Hansen
9

14PHYSIOLOGY OF ERECTIONprostheses include irreversibility, invasiveness, surgical sildenafil bestellen.

Note: The following questions should only be completed by individuals who have been sexually active and haveOther essential components of history taking should cover viagra for sale.

of new diagnostic procedures that may help in the• The cardiac risk of sexual activity, in patients cialis for sale.

. Karianne Fleischer, Finn Gundersen, Odd Porsmyr
10. Marek Gieniusz, Ingunn Thorvik, Sverre Meisingset
 
 
(mangler bilde)
9. februar 2014
 
1 . Rune Kristoffersen, Marius Breimo, Bastien Testaniere
2. Roger Johansen, Eli Gjengstø, Benny Bel-Lafkih
 
3. Ole Hågensen, Youssef Taoubane, Simohamed Menzi
4. Ronny Gudmundsen, Robert Pettersen, Erik Johansen
5. Andero Kelu, Marius Wang, Krister Jansson
6. Johnny Skjørberg, Bjørn Arne Nordhagen, Kjell Rune Karlsen
7. Helge Skjørberg, Peter Häring, Birger O. Hansen
8. Ellen Johansen, Ranu Homnian, Lisbeth Fossen
9. Guillaume Nifosi, Fabien Chaon, Johan Øren
10. Karianne Fleischer, Finn Gundersen, Odd Porsmyr
 
9. mars 2014 
 
1. Johnny Skjørberg, Ståle Baksetersveen og Kjell Rune Karlsen (bildet over)
2. Roger Johansen, Benny Bel-Lafkih, Eli Gjengstø 
 
3 . Dag Nygård, Oddvar Karlsen, Ronny Gudmundsen 
4. Ellen Johansen, Tom Rustad, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih
5. Vidar Hauger, Knut Lomsø, Ranu Homnian 
6. Daniel Hushovd, Jan Åge Paulsen, Harald Tronrud 
7. Simohamed Menzi, Youssef Taoubane, Jean Jaques Razaka 
8. Rune Kristoffersen, Marius Breimo, Bastien Testaniere 
9. Vina Naidu, Peter Häring, Helge Skjørberg 
10. Oddvar Pettersen, Lars Bruu, Andre Erdahl

30. mars 2014

1. Rafik Tewtek, Simohamed Menzi og Youssef Seguir (bildet over)
2. Roger Johansen, Benny Bel-Lafkih, Eli Gjengstø

3. Tom Johansen, Ronny Gudmundsen, Youssef Taoubane
4. Larry Young, Maja Juva, Lars Gunnar Lingås
5. Ole Hågensen, Joachim Hågensen, Knut Lomsø
6. Bastien Testaniere, Marius Breimo, Jean J Razaka
7. Mili Selimovic, Espen Hallen, Odd Porsmyr
8. Mike Barker, Michel Rey, Dag Nygård
9. Oddvar Pettersen, Dag Meisingset, Ellen Meisingset