Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 

Svein Woldsund sovnet stille inn natt til 1. april.

Svein, i petanquemiljøet av mange kanskje best kjent som "Fuglen", ble bare 53 år gammel. Han fikk for litt over et år siden en kreftdiagnose som gjorde at han forlot oss – litt etter litt, og så altfor tidlig.

Svein ble fascinert av kulesporten allerede tidlig på nittitallet og har siden deltatt aktivt som spiller, først som medlem i Petancamigos og nå i de senere årene som medlem i Oslo Petanque Club. 

Svein har gjennom en årrekke innehatt styreverv i forbundet, og var også en viktig medspiller i arbeidet med å fremforhandle en samarbeidsplattform i det som skulle bli Norges Fleridrettsforbundet og derigjennom vår inntreden som medlem i Norges Idrettsforbund i 2007. Frem til 2011 satt Svein som vårt styremedlem i FIF.

Under Norgesmesterskapet i fjor møtte Svein opp til det som skulle bli hans siste turnering

2 Njure vävnad Styr sektioner av njurarna uppvisade normala histologiska egenskaper. viagra without prescription Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och central ven, vilket vidgade och innehöll lyserades av röda blodkroppar (Mag..

ex. viagra fast delivery Des-metylering vid N-metyl piperazin-delen ger UK-103..

Det finns inga data beträffande interaktion mellan sildenafil med icke-selektiva fosfodiesterashämmare såsom teofyllin eller dipyridamol. viagra apoteket Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna 'A' som fick 0..

Kliniska tecken, som föregick dödlighet, var delvis slutna ögon, krökt kroppshållning, tremor och depression. sildenafil online Men eftersom det inte finns någon information säkerhet på behandling med sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, sildenafil bör därför ges till dessa patienter först efter noggrann nytta-riskbedömning..

Dessa celler koppla syncitially och peniserektionsresultat.Endast de farmakologiska behandlingar som har blivit grundligt testade i randomiserade kliniska prövningar med efterföljande publicering av resultaten i peer-reviewed litteratur, bör övervägas för allmänt bruk. viagra price.

Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn ritonavir, som är ahighly hämmare av P450 vid steady state (500 mg två gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en 300% (4-faldig) ökning av sildenafil Cmax och en 1000% ( 11-faldig) ökning av sildenafil plasma AUC. buy cialis brand Efter en enda dos av 50 mg sildenafil hos patienter med lätt till måttlig levercirros (Child-Pugh A och B), den systemiska exponeringen (AUC) av sildenafil ökat betydligt, med ca 80%..

. Han var tydelig preget av sykdommen, men kom likevel med sine velkjente underfundige kommentarer under kaffepausen i sekretariatteltet.  Og hans gode smil vil vi bevare på netthinnen.

Svein etterlater seg et stort tomrom hos sine petanque-venner.

Våre tanker og dype medfølelse går til hans nærmeste, som har mistet en kjær ektemann og far.

 

 

Signe Hovind

---

 

En av Fuglens nærmeste venner, Bjørn Olav Lyster, har hedret ham med egen sang: Fuglen har fløyet. - I takknemmelighet over hvem han var.

Svein Woldsund begravelse finner sted på Vestre gravlund tirsdag 22. april kl. 12.