Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 
Som formidlet via e-post:
 
Vi ønsker igjen velkommen til landslagssamling, denne gang i uke 11. Oppmøte klokken 10.00 begge
dager i Peter Pan-hallen. Etter Jack og Trond sine ønsker, har vi satt opp samtlige kvinnelige spillere på søndag. Mannlige spillere er blitt fordelt vilkårlig på de to dagene. Trond er oppført begge dager av praktiske årsaker (ass. trener/spiller), det samme er Youssef som var syk forrige samling.
 
Alle bes gi skriftlig bekreftelse ASAP om oppmøte. 
 
Lørdag 15

Fyra metaboliter detekterades i plasma: en N-desmetyl-metabolit (UK-103.Varaktigheten av svar var bred och varierade från ett genomsnitt varaktighet av 22 minuter för plasma sildenafil koncentrationer i intervallet 0-50 och 50-100 ng / ml till> 30 minuter vid koncentrationer över 100 ng / ml. viagra canada.

De njursektioner från djur i grupp C-behandlade med 1. viagra 50mg Ex-vivo-effekter på blodplättar aktivitet resulterade inte i någon signifikant effekt på blödningstiden hos friska frivilliga..

Dessa resultat tyder på att funktionerna i levern och njurarna kan ha påverkats negativt. viagra för män ED är inte bara ett psykologiskt tillstånd, eller en oundviklig följd av åldrandet, och kommunikation behövs om de bakomliggande medicinska tillstånd som kan resultera i ED..

5 mg / ml i vatten och en molekylvikt av 666.• Majoriteten av patienterna bedömdes vara låg eller mellanliggande hjärtrisk, såsom definieras i Tabell V, kan effektivt hanteras i primärvården. viagra apoteket.

ex.Det fanns ingen skillnad i förekomsten av karcinom. cheap viagra.

I allmänhet, orsakade sildenafil kortvarig faller av blodtrycket och lämnade systoliskt tryck vid höga doser som åtföljs av (reflex) ökningar i hjärtfrekvens. buy cialis brand Orsak specifik bedömning och behandling av manlig sexuell dysfunktion kommer att kräva ett erkännande av allmänheten och det medicinska samfundet att erektil dysfunktion är en del av den totala manlig sexuell dysfunktion..

. mars
 • Bastien Testaniere
 • Benny Bel-Lafkih
 • Espen Hallen
 • Fabien Chaon
 • Jean-Jaques Razaka
 • Johnny Skjørberg
 • Krister Jansson
 • Marius Breimo
 • Marius Wang
 • Roger Johansen
 • Rune Kristoffersen
 • Simohamed Menzhi
 • Tom Johansen
 • Trond Rekdahl
 • Youssef Taoubane 
 
Søndag 16. mars
 • Caroline Hovind
 • Eli Gjengstø
 • Ellen Johansen
 • Karianne Fleischer
 • Lisbeth Fossen
 • Ranu Homniam
 • Signe Hovind 
 • Andero Kelu
 • Birger O. Hansen
 • Finn Gundersen
 • Robert Pettersen
 • Ronny Gudmundsen
 • Ståle Baksetersveen
 • Sven Kolstad
 • Tony Manzano
 • Trond Rekdahl
 • Youssef Taoubane
 
Uttak: I etterkant av helgen vil Jack og Trond i fellesskap velge ut en  gruppe på 18 mannlige spillere som blir med i den videre landslagsgruppen.
  
Damer: Damegruppen beholdes, i og med at den fortsatt er "underbemannet" Grunnet labert antall interesserte kvinner, oppfordrer vi til å forsøke rekruttere flere. Disse bes ta kontakt med undertegnede så snart det lar seg gjøre, uavhengig av om man har mulighet til å stille opp allerede denne helgen, eller senere i sesongen.
 
Vel møtt og lykke til!