Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Oversikt over hvilke petanqueklubber som finnes i Norge, er oppdelt fylkesvis. Listen finner dere i menyvalget til venstre. Her ligger også kontaktinformasjon for de ulike klubbene.

Forhåpentligvis vil vi i fremtiden derfor kunne føye på flere fylker i oversikten!