Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 

 

NM i Petanque gjennom historien

 

 

Gjennom de 27 årene Norsk Petanqueforbund og Seksjon Petanque har eksistert er det blitt arrangert Norgesmesterskap samtlige år

hypogonadism, hyperprolaktinemi) även om de kvantitativa fördelarna med att förändra påverkbara riskfaktorer eller orsaker, i synnerhet i samband med behovet av att ändra beteende, inte är dokumenterade, god klinisk sed mandat uppmärksamhet åt dessa frågor antingen före eller tillsammans med direkt terapier som en nyckel för att behandla ED. viagra without prescription Är denna patient kan återuppta utövandet av sexuell aktivitet? Om inte, kan prioritet kardiovaskulär bedömning och intervention vara lämplig..

36PREVENTION sida 37PREVENTION ED är inte en oundviklig följd av åldrandet. viagra 50mg Partnerns sexuell funktion om möjligt bör övervägas innan behandling påbörjas..

Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi.Utom för ökade poängen fel i tester färg diskriminering (bedömda med hjälp av Farnsworth-Munsell 100 Hue-test) som rapporterats för sildenafil 100 mg, en timme och två timmar efter dosering, observerades inga specifika effekter på synfunktion ses vid de terapeutiska doserna. viagra köpa.

Efficacy Fyra huvud terapeutiska effektivitetsstudier * av dubbel-blind, placebo-kontrollerad, parallellgrupp, fast dos (148-102, 148-364) och flexibel design dos (148-103, 148-363) utfördes för att undersöka effektiviteten av sildenafil i den patentsökta indikationen (se tabell 1 nedan). apotek på nätet i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;..

Farmakokinetiken av sildenafil (50 mg enkeldos) till förändras inte hos patienter med mild till måttlig nedsättning.Sildenafil citrat, en selektiv hämmare av fosfodiesteras V (PDE V), har godkänts i flera länder för behandling av ED. cheapest viagra.

Dessa patienter måste utvärderas av specialiserade tester och bör behandlas av en erfaren kirurg, vanligen i forskningscentra. buy cialis Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhållits i testgruppen..

.

 

Resultater fra NM:

1985 – 1989 Redigert (1988) og (1989)

1990  - 1994

1995 – 1999

2000 – 2004

2005 - 2009

2010 - 2011

(2012) - (2013)

 

Adelskalendere

 

Se samlet oversikt over samtlige spillere i Adelskalenderen. 

 

På adelskalenderen for klubber finner vi de to Oslo-klubbene ØPC og OPC suverent på topp. Se klubboversikt for årene 1985-2013.

 

 


 

Artikler og bilder

 

Enkelte år ble i forkant av NM 2012 fremhevet spesielt:

2005 - Eplet faller ikke langt
2004 - Holmestrandsuksess

1998 – Suverene Bo
1997 - Grisejakt med stålkule
1996 - Alle vant i finalen
1995 - Hjemmefavoritter i striper
1994 - Lisbeth gjør sitt inntog
1993 - Bruus aller beste