Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Sport og kunst slår seg sammen i Vestby Petanquehall 28. september: Vel møtt både til Terje Bratlies Minneturnering og kunstutstilling av Michel Rey. Oppdatert med påmeldte lag!
 
Sommeren er snart over og vi gleder oss til en lang innendørs vintersesong!
Vi inviterer til sSesongåpning av Vestby Petanque Hall 
- med både idrett og kunst:
 
Terje Bratlies Minneturnering 2013
 
Lørdag 28. september 
Start kl. 10.00
Turneringsform: Trippel, 4 runder Monrad (første runde trekkes) + finale/plasseringspill.
Startavgift: kr. 50 pr. spiller
 
Forhåndspåmelding innen 27. september kl.12.00. Maks 16 lag. 
Påmelding til Mike Barker, mob. 48 13 09 93
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
Påmeldte lag:
 
1        Vidar Hauger, Knut Lomsø, Tony Manzaro
2        Thor Arne Smestad, Ellen Meisingseth, Dag Meisingseth
3        Inge Aarbøl, Willy Mørkhagen, Finn Gundersen
4        Morten Asak, Anne-Lise Asak, Bjørn Larsen
5        Odd-Reidar Gullbrandsen, Peter Häring, Vinu Naidu
6        Ranu Homnian, Eli Gjengstø, Benny Bel-Lafkih
7        Ole Hågensen, Leif Høgberg, Rune Fuglesang
8        Rolf Finstad, Kitta Møller, Reidun Johansen
9        Oddvar Karlsen, Jim Pettersen, Morten Torp
10      Per Arild Kristiansen, Vidar Stubberud, Ragnar Pedersen
11      Mary (?), Mike Barker, Michel Rey
 
Tidligere artikler/resultater: (2012) (2011) (2010) (2009) 2008: (ikke arrangert), 2007: Vidar Hauger og Bjørn Kopperud, 2006: Benny Bel-Lafkih og Vidar Slevigen, 2005: Mili Selimovic, Tom Johansen og Benny Bel-Lafkih, 2004: Mili Selimovic og Tom Johansen
 
 
Samtidig har vi gleden av å åpne en kunstutstilling av
 
Michel Rey
 
Maleriene stilles ut i to uker fra 28. september til lørdag 12. oktober. Maleriene er til salgs.
 
 
 
Styret Vestby Petanque Hall