Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Høstsesongen nærmer seg, og Vestby Petanque Hall ønsker nok en gang invitere til Vinterserie.

Gjennomføringen er avhengig av hvor mange lag som melder seg på.

 

INVITASJON TIL VINTERSERIEN 2013/2014

VESTBY PETANQUE HALL

Det spilles double kamper. Hvert lag stiller med fire spillere.  

Påmelding innen mandag 23. september 2013.  

Påmelding til Mike Barker, mobil 48 13 09 93 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Serien begynner i uke 41 (7.-11. oktober). Terminliste og mer informasjon kommer straks etter påmeldingsfristen.  

Startkontingent: kr 2.000 pr lag . Innbetales til kontonr. 1080 21 37325  v/ Finn Gundersen. Husk å oppgi lagets navn og kontaktperson. Hver klubb kan ha med flere lag. 

 

For Vestby Petanquehall

Raymond Orderud