Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Lørdagskarusell høsten 2013

Spillested: Vestby Petanquehall

Oppstart: Lørdag 5. oktober kl.12.00

Turneringsform: Hver lørdag spilles fire runder dobbel/trippel på tid.

Påmelding: Individuelt, 30 min. før start

Startavgift: kr. 30 pr lørdag for spillere med sesongkort i Vestby Petanquehall og kr. 50 for spillere uten sesongkort (nytt iår).

Antall lørdager: Karusellen spilles over ni lørdager hvor de seks beste resultatene teller. Siste lørdag i karusellen er 30. november

Premiering: De to beste spillerne hver lørdag premieres. Etter ni runder kåres en vinner av karusellen. Maleriet er av kunstneren Michel Rey.

 

 

For Vestby Petanquehall

Raymond Orderud